Home / Giáo dục / Tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19

Tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19

Theo Trường Ðại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, từ ngày 22 đến 28-2, nhà trường tiếp tục tổ chức giảng dạy theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo học tập trung tại trường trở lại.

Giờ học của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ (ảnh chụp khi chưa có thông báo tổ chức dạy học trực tuyến). 

Trong thời gian này, sinh viên chuẩn bị tốt các điều kiện để học trực tuyến theo lịch học thời khóa biểu. Trường giao Phòng Ðào tạo phối hợp với phòng, khoa, trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thông báo đến giảng viên, sinh viên thực hiện dạy học trực tuyến theo đúng thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020-2021 trên hệ thống, Quản lý giáo dục của trường; gửi đường link lớp học đến Phòng Ðảm bảo chất lượng – Khảo thí, đồng thời thêm thầy Trần Lê Duy Anh, số điện thoại 0798092809, email: tldanh@ctuet.edu.vn, vào danh sách lớp học phần online để được hỗ trợ.

Viên chức khối văn phòng làm việc bình thường. Ðối với giảng viên, ngoài thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trực tuyến, thì thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của khoa, Trường. Viên chức, giảng viên, sinh viên cần thường xuyên theo dõi thông báo tiếp theo về lịch học trên trang thông tin điện tử của trường: www.ctuet.edu.vn hoặc facebook: Trường Ðại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ; chủ động theo dõi các thông tin chính thống về phòng chống dịch bệnh, hạn chế đi chuyển và tập trung ở các khu vực đông người.

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ cũng vừa thông báo, từ ngày 17-2 tổ chức dạy và học trực tuyến, cho đến khi có thông báo học tập trung tại trường trở lại. Trong thời gian này, giảng viên và học sinh, sinh viên ở nhà và tổ chức tốt các điều kiện để dạy và học theo lịch học trên thời khóa biểu của trường. Trường giao phòng Quản lý đào tạo phối hợp với các khoa thông báo đến các giảng viên, học sinh, sinh viên;… Viên chức văn phòng vẫn làm việc bình thường và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Việc tổ chức dạy và học trực tuyến của các đơn vị nhằm phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Nguồn: baocantho.com.vn