Home / Doanh nghiệp / FPT đặt mục tiêu lãi hơn 6.200 tỷ đồng, chi mạnh tay vào mảng viễn thông

FPT đặt mục tiêu lãi hơn 6.200 tỷ đồng, chi mạnh tay vào mảng viễn thông

Công ty Cổ phần FPT (Mã: FPT) mới đây cũng đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021. Trong năm nay công ty dự kiến chi hơn 2.000 tỷ vào mảng viễn thông.

fpt dat muc tieu lai hon 6200 ty dong chi manh tay vao mang vien thong

Kế hoạch kinh doanh 2021 của FPT. (Nguồn: FPT)

Cụ thể, FPT đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu doanh thu đạt 34.720 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 6.210 tỷ đồng, lần lượt cao hơn 16,4% và 18% so với kết quả năm 2020.

Trong đó, công ty dự kiến chi mạnh tay cho khối viễn thông 2.013 tỷ đồng, chiếm 58% chi phí đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2021.

Về kế hoạch cổ tức, năm 2021 FPT dự định chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 với tỷ lệ 15%. Nguồn vốn được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.

Cổ tức tiền mặt năm 2021, FPT trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức tỷ lệ 20% bằng tiền mặt, tương đương với năm 2020.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị FPT còn trình lên ĐHĐCĐ phương án bán 82.376 cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên có thành tích tốt theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 3 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Được biết, ngày 12/3 vừa qua, Hội đồng quản trị FPT đã phê duyệt tăng vốn điều lệ công ty con là Công ty TNHH Giáo dục FPT từ 1.000 tỷ đồng lên 1.400 tỷ đồng.

Trước đó ngày 26/1, HĐQT FPT cũng đã thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức 2.800 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Đầu tư FPT từ 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Cả ba công ty này đều do FPT sở hữu 100% vốn.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, FPT liên tiếp rót tổng cộng 1.100 tỷ đồng vào công ty con.

Tính đến ngày 12/3, FPT có trong tay tổng cộng 12 công ty thành viên, gồm 8 công ty con và 4 công ty liên kết.

Nguồn: kinhtechungkhoan.vn