Home / Doanh nghiệp / Bất động sản Phát Đạt bổ sung ngành nghề mới về năng lượng tái tạo

Bất động sản Phát Đạt bổ sung ngành nghề mới về năng lượng tái tạo

Ngày 27/03/2021; Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 tại khách sạn Nikko Sài Gòn, với chủ đề “Bứt phá giới hạn”, phản ánh quyết tâm tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển toàn diện, đưa công ty đến quy mô và tầm cao mới nhưng  vẫn bám sát tiêu chí ngày càng chắc chắn, bền vững về nền tảng và nội lực.

Tại cuộc họp ĐHCĐ năm 2021, Phát Đạt đã thông qua 9 tờ trình để báo cáo đầy đủ về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng phát triển cho năm 2021.

Trong năm 2020, nền kinh tế xã hội nói chung và thị trường bất động sản Việt Nam nói riêng đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid-19. Tuy nhiên; với chiến lược kinh doanh linh hoạt, mục tiêu và định hướng rõ ràng, năng lực quản trị – điều hành nổi trội, nội lực vững vàng…Phát Đạt đang hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua.

Doanh thu thuần đạt 3.911,21 tỷ đồng, tăng 511,03 tỷ đồng và tăng 15,0% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.540,22 tỷ đồng, tăng 43 4,91 tỷ đồng và tăng 39,3% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.220,25 tỷ đồng, tăng 34 6,11 tỷ đồng và tăng 39,6% so với năm 2019. kết quả kinh doanh vượt trội năm 2020 đã tạo tiền đề về cho công ty vượt qua cột mốc 1 tỷ USD đi giá trị vốn hóa thị trường vào đầu năm 2021. Bên cạnh đó kết quả kinh doanh trong năm 2020, Phát Đạt cũng đạt được sự toàn diện về phát triển thương hiệu, nâng cấp về nội lực, cải thiện hệ thống quản lý điều hành, đẩy mạnh tiến độ số hóa phát triển nguồn nhân lực.

Năm 2020 là năm thành công cho cổ đông của Phát Đạt khi giá trị cổ phiếu PDR liên tục tăng bức phá. Tính đến ngày 18/03/2021 trước thời điểm thực hiện chia cổ tức đợt 02/2020, giá cổ phiếu PDR đạt 68.000 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 31% so với đầu năm 2021 là 51.800 đồng/cổ phiếu và tăng trưởng vượt mức 215% so với đầu năm 2020 là 21.590 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại đạt khoảng 27.000 tỷ đồng tương đương với hơn 1,16 tỷ USD.

Hiện công ty đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về quỹ đất, tài chính, nhân lực, công nghệ…để có phương án phát triển lĩnh vực bất động sản công nghiệp hiệu quả tối ưu. Dự kiến lĩnh vực này sẽ bắt đầu mang về nguồn thu cho Phát Đạt từ cuối năm 2022.

Công ty đã tiến hành chia cổ tức năm 2019 qua 02 đợt, bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% vào tháng 01/2020 và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13% vào tháng 06/2020. Đồng thời, Công ty cũng đã chi tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% vào tháng 11/2020 và ngày 19/03/2021 tiếp tục thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty đã quyết định chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2020 với tỷ lệ 11.7% dự kiến vào quý 02/2021.

Kết quả tăng trưởng trong năm của Phát Đạt đã được ghi nhận bằng các danh hiệu – giải thưởng tiêu biểu như: được xếp vào Top 200 công ty có doanh thu dưới 01 tỷ USD, do Forbes Asia đánh giá. Hạng 06 trong Top 500 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2019. Hạng 24, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2020…