Home / Doanh nghiệp / Licogi 16 đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Licogi 16 đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 03/04/2021, tại TP.HCM Công ty Licogi 16 đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021. Trong năm 2020, HĐQT Công ty Licogi 16 đã tổ chức 8 cuộc họp chính để đưa ra một số chủ trương, quyết sách quan trọng đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Kết quả kinh doanh riêng năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt 292 tỷ đồng, đạt 82% so với cùng kỳ năm trước. Do năm 2019, công ty mẹ ghi nhận 155 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính khoán nhận cổ tức từ công ty con và năm 2020 doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 39% so với năm 2019. Kinh doanh hợp nhất 2020 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 311 tỷ đồng tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do doanh thu hợp nhất năm 2020 tăng và doanh thu tài chính tăng mạnh do công ty chuyển nhượng vốn góp tại công ty thành viên. Năm 2020 dư nợ được cơ cấu điều chỉnh giảm rõ rệt, dư nợ cuối năm 2020 là 566 tỷ đồng, giảm 31% so với thời điểm đầu năm. Chi trả cổ tức năm 2019: năm 2020 đã hoàn tất việc chi trả cổ tức, tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu.

Hoạt động xây lắp vẫn luôn là hoạt động cốt lõi, mang lại nguồn công việc và kinh doanh chính cho Locogi  16. Năm 2020, công ty tập trung tối đa nguồn lực để tìm kiếm công việc trong lĩnh vực xây lắp, trong đó chú trọng đến các dự án lớn về hạ tầng, năng lượng tái tạo, khẳng định thương hiệu là một trong những doanh nghiệp lớn thi công hạ tầng giao thông và nâng tầm thành vị thế tổng thầu EPC. Nhóm dự án năng lượng tái tạo đã mang về tổng doanh thu là 2.708 tỷ đồng chiếm 81% doanh thu năm 2020 đến từ dự án nhà máy Điện mặt trời KN Vạn Ninh và nhà máy Điện mặt trời Mỹ Sơn 1 và 2. Đây là nhóm dự án có doanh thu cao nhất năm 2020. Ngoài 02 dự án điện mặt trời Solar Farm Chư Ngọc 15 MWp và Solar Farm Nhơn Hải 35 MWp đem lại nguồn doanh thu ổn định. Locogi  16 đang đề xuất đưa vào bổ sung quy hoạch 04 dự án điện gió, phối hợp với các đối tác Nhật Bản và Đức để có phương pháp hợp tác và triển khai các dự án.

Bất động sản được ghi nhận được 96 tỷ đồng; tương đương 3% tổng doanh thu từ doanh thu của dự án Long Tân, phần đất nền thương phẩm chuyển đổi từ cao tầng sang thấp tầng. Bất động sản tiếp tục là một mảng hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển của công ty, khi đóng góp rất nhiều trong lợi nhuận và dòng tiền.

Năm 2020 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ HĐQT giai đoạn 2016 – 2020, công ty chuyển đổi theo định hướng mô hình hoạt động Holdings trong 05 lĩnh vực gồm: hạ tầng giao thông, bất động sản, năng lượng tái tạo, tiện ích, xây lắp. Mục tiêu hướng tới sẽ chuyên môn hóa bộ máy, mỗi lĩnh vực sẽ có một công ty con đại diện cho công ty mẹ Licogi 16 quản lý và triển khai đối với từng dự án trong lĩnh vực của mình.

Kết quả hoạt động đầu tư theo từng lĩnh vực:

Dự án điện gió nó hiện nay công ty đang phát triển 04 dự án điện gió gồm: dự án điện gió Thăng Hưng tại Gia Lai công suất 100 MWp, 02 dự án điện gió tại Quảng Trị tổng công suất 96 MWp và 01 dự án điện gió l atortại Gia Lai công suất 100 MWp. Theo kế hoạch ban đầu dự kiến dự án điện gió Thăng Hưng Hương sẽ đưa vào quy hoạch điện VII. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ chính phủ sẽ rà soát đánh giá lại tình trạng triển khai toàn bộ các dự án, bổ sung quy hoạch để làm cơ sở tiếp tục phê duyệt cho các dự án tiếp theo.

Lĩnh vực hạ tầng giao thông: không ngoài mục tiêu thu lợi nhuận tài chính từ việc đầu tư, còn đem lại nguồn công việc cho mảng xây dựng, duy trì hoạt động, tạo ổn định và tạo nguồn tiền ngắn hạn hỗ trợ cho hoạt động đầu tư. Dự án BOT Hữu Nghị – Chi Lăng mà công ty đã đầu tư 180 tỷ đồng nhưng dự án án chưa triển khai. Từ năm 2018, do chưa được phê duyệt nguồn vốn ngân sách trung ương. Công ty cùng doanh nghiệp dự án đang làm việc để điều chỉnh lập lại phương án đầu tư mới cho dự án, trình lại UBND  tỉnh xin cơ chế triển khai. Dự án BOT 38 đã đưa vào khai thác, tuy nhiên doanh thu không đạt như kỳ vọng, do có tuyến tránh xảy ra tình trạng thất thoát, do các xe né trạm,  doanh thu thu phí bình quân là 150 triệu/ngày so với bước hoạch định FS là 300 triệu đồng/ngày chưa đủ để cân đối được nợ gốc và lãi ngân hàng. Dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn đưa vào khai thác thu phí từ tháng 06/2018. Trong năm 2020 tổng doanh thu phí từ dự án là 135 tỷ đồng, bình quân 370 triệu đồng/ngày, thấp hơn so với FS hoạch định ban đầu là 600 triệu đồng/ngày. Nguyên nhân do việc bị cắt giảm không thu phí cho xe thuộc bán kính 05 km và toàn tuyến kết nối cửa khẩu vẫn chưa thông suốt, nên nhiều xe vẫn đi tuyến quốc lộ cũ để tiết giảm chi phí.

Lĩnh vực tiện ích: trong trường hợp có đối tác thì sẽ thực hiện chuyển nhượng các dự án trong lĩnh vực này, để cơ cấu lại, trong năm đã thực hiện cơ cấu được 02 dự án Đankia và Sài Gòn Mê Kông. Trong đó; dự án Đankia chuyển nhượng toàn bộ 950.000 cổ phần giá trị 16,15 tỷ đồng, khoản đầu tư gián tiếp thông qua Công ty Tiện ích LCU. Dự án Sài Gòn Mê Kông, chuyển nhượng toàn bộ 3.050.000 cổ phần giá trị 21,96 tỷ đồng, khoản đầu tư gián tiếp thông qua Công ty Tiện ích LCU.

Dự án đầu tư còn lại:

Dự án Đông Nam – Quảng Trị; sau khi xem xét đánh giá về khả năng tiêu thụ của thị trường đầu ra chưa được đảm bảo, hiện nay vẫn đang tạm thời chưa thực hiện triển khai, nhằm tránh các rủi ro liên quan đến việc bỏ nguồn vốn lớn nhưng không hiệu quả.

Dự án BOO Phú Ninh; không chỉ ở vai trò đầu tư, Locogi 16 còn là tổng thầu EPC của dự án và hiện nay vẫn còn tồn đọng nguồn tiền công nợ, phải thu rất lớn từ hợp đồng xây lắp của dự án. Do đó trong năm năm, Locogi 16 đã xác định tăng vốn cổ phần của BOO PNW thêm 12,6 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu lên 12% – mục tiêu cùng các cổ đông khác góp vốn cho doanh nghiệp dự án BOO PNW có đủ nguồn vốn thanh toán cho hợp đồng EFC của Lcogi 16. Tình hình kinh doanh của dự án, hiện tại công suất tiêu thụ mới đạt 2,5 nghìn m3/ngày đêm, trên tổng công suất 25.000 m3/ngày đêm, nguồn thu vẫn chưa đảm bảo bù đắp đủ nợ gốc và lãi vay ngân hàng.

Lĩnh vực bất động sản: hiện tại trong danh mục đầu tư tài chính, công ty đang đầu tư vào 02 công ty con là Công ty 12 giá trị 86 tỷ đồng thực hiện quản lý phát triển dự án Hiệp Thành và LCL giá trị đã đầu tư 03 tỷ đồng, chuyên quản trong lĩnh vực bất động sản chung. Bao gồm các dự án: khu dân cư Nhơn Trạch 27 hecta, khu dân cư Nhơn Trạch 50 hecta, khu dân cư đường Lý Thường Kiệt thành phố Bảo Lộc, Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Licogi, dự án lấn biển Hậu Lộc – Thanh Hóa, dự án Nam Minh Phương dự án Nam Minh Phương – liên doanh LCG 14 và LCG 16. Năm 2020 đã nghiên cứu khảo sát nhiều dự án tiềm năng tại Thanh Hóa, TP.HCM, Ninh Thuận…đã chọn lựa được 03 dự án tại Ninh Thuận, tổng diện tích khoảng 300 hecta, công ty đang liên hệ sở ngành triển khai các bước tiếp theo. Năm 2021 tiếp tục nghiên cứu khảo sát thêm các dự án tiềm năng, tại Bà Rịa Vũng Tàu 400 hecta và các địa phương khác triển khai, các bước tiếp theo thực hiện 03 dự án đã tìm kiếm tại Ninh Thuận.

Nguyên tắc cốt lõi trong định hướng phát triển chính giai đoạn 2021 – 2025; Licogi 16 sẽ tập trung hướng tới việc phát triển bền vững, mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận mà không quá phụ thuộc vào việc tăng trưởng doanh thu, nâng cao hiệu quả trong từng dự án, tham gia đầu tư xây dựng cụ thể như: bất động sản, năng lượng, hạ tầng giao thông, tiện ích, xây lắp./.