Home / Doanh nghiệp / Rồng Việt sẽ phát hành thêm hơn 05 triệu cổ phiếu trong năm 2021

Rồng Việt sẽ phát hành thêm hơn 05 triệu cổ phiếu trong năm 2021

Ngày 07/04/2012; tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chánh 2020. Rồng Việt sẽ phát hành thêm hơn 05 triệu cổ phiếu để chia cổ tức, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.001 tỷ đồng lên 1.051 tỷ đồng trong năm 2021.

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội Rồng Việt, năm 2020 là một năm đầy biến động khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, tấn công nền kinh tế toàn cầu. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng biến động mạnh nhất trong suốt chặng đường 20 năm hình thành và phát triển.

Ngày 31/12/2020, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.103,87 điểm, tăng gần 15% so với cuối năm trước và tăng đến 67% so với mức đáy 660 điểm tại ngày 24/03/2020. Chỉ số HNX-Index đạt 203,12 điểm, tăng hơn 98% và UoM-Index là 74,45 điểm, tăng 32% so với cuối năm 2019. Lãi suất giảm cũng đã giúp thanh khoản thị trường tăng mạnh, bình quân đạt mức 7.435 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 60% so với năm 2019.

Ông Nguyễn Miên Tuấn – Chủ tịch HĐQT chia sẻ: Rồng Việt không đưa ra kế hoạch đối phó, tất cả đều dựa vào năng lực của Rồng Việt, để cuối năm luôn đạt được kế hoạch đề ra. Hiện tại; Rồng Việt có 05 mảng đầu tư kiếm tiền là: môi giới, cho vay, đầu tư, Ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản. Trong năm 2021, Rồng Việt đã mua lại 51% cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Long, là công ty chứng khoán đầu tiên có công ty con.

Kinh doanh môi giới chứng khoán:

Doanh thu hoạt động kinh doanh môi giới năm 2020 đạt 106,6 tỷ đồng, hoàn thành 138% kế hoạch năm và tăng trưởng 38% so với năm 2019. Tổng giá trị giao dịch qua Rồng Việt đạt mức 58.900 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 234,6 tỷ đồng, tăng 19,2% so với năm trước và cao hơn 33,7% kế hoạch năm. Trong năm 2020 Rồng Việt phát triển được hơn 4.600 tài khoản khách hàng. Số lượng tài khoản khách hàng của Rồng Việt tại thời điểm 31/12/2020 là 84.464 tài khoản với tổng giá trị NAV hơn 37.000 tỷ đồng, tăng trưởng NAV gần 40% so với cuối năm 2019. Rồng Việt vinh dự vào Top 10 Công ty Chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong quý III/2020 và Top 10 về môi giới cổ phiếu sàn UPCoM trong quý IV/2020. Thị phần môi giới chung của Rồng Việt trên thị trường chứng khoán cơ sở trong năm 2020 đạt 1,56%, giảm so với mức thị phần 2,10% của năm 2019.

Dịch vụ chứng khoán:

Năm 2020; tổng doanh thu hoạt động Dịch vụ Chứng khoán là 197,58 tỷ đồng đạt 99% kế hoạch và giảm 15% so với cùng kỳ. Với tình hình cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, các công ty chứng khoán có yếu tố nước ngoài cho vay giao dịch ký quỹ với mức lãi suất thấp, dẫn đến dư nợ margin bình quân trong năm của Rồng Việt cũng giảm 8% so với năm trước. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro cho chính công ty lẫn nhà đầu tư, Rồng Việt luôn duy trì chính sách cho vay thận trọng và tiếp tục tập trung vào cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

Ngân hàng đầu tư:

Tổng kết năm 2020, hoạt động Ngân hàng Đầu tư ghi nhận doanh thu 18,84 tỷ đồng, tăng trưởng 637% so với năm trước và vượt 270% kế hoạch năm. Năm 2020; hoạt động Ngân hàng Đầu tư ghi nhận doanh thu 18,48 tỷ đồng tăng trưởng 637% so với năm trước và vượt 270% kế hoạch năm. Trong năm 2020, Rồng Việt đã thực hiện thành công hai thương vụ tiêu biểu là: tư vấn sáp nhập Kido Food và Tập đoàn Kido; tư vấn cho Tập đoàn Stada mua lại hơn 25% cổ phần Công ty Cổ phần Pymepharco để nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 95%.

Đầu tư:

Với sự sôi động của thị trường trong nửa cuối năm 2020, hoạt động đầu tư của Rồng Việt đã tận dụng tốt cơ hội để tìm kiếm lợi nhuận. Kết thúc năm 2020, hoạt động đầu tư ghi nhận doanh thu và 128,14 tỷ đồng đạt 641% kế hoạch năm và vượt 622% so với cùng kỳ. Tính trên vốn đầu tư bình quân tỷ suất sinh lời hoạt động đầu tư của Rồng Việt trong năm đạt 40% ,vượt trội hơn so với mức tăng trưởng 15% của VN-Index.

Hệ thống Core giao dịch của Rồng Việt luôn được mở rộng và phát triển để đáp ứng với những nhu cầu về sản phẩm mới của thị trường. Điểm nhấn trong năm 2020 là việc hoàn thành nâng cấp hệ thống Core và các hệ thống vệ tinh chính thức, đưa vào vận hành kể từ đầu năm 2021. Nhận định của Rồng Việt năm 2021, VN-Index sẽ dao động trong khoảng 1.000 đến 1.300 điểm, thanh thản bình quân thị trường khoảng 9.000 đến 10.000 tỷ đồng/phiên.

Tại ĐHCĐ thường niên năm tài chánh 2020, có 05 ý kiến và 02 chất vấn của cổ đông.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – TGĐ Rồng Việt cho biết: kết thúc năm 2020 hoạt động kinh doanh của Rồng Việt đã đạt được kết quả tăng trưởng vượt trội. Tổng doanh thu ghi nhận hơn 466 tỷ đồng, vượt 49% kế hoạch năm và tăng trưởng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 192,66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế Đạt 150,1 tỷ đồng bằng 417% kế hoạch năm và vượt 333% so với năm 2019. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà rồng việc đạt được kể từ khi thành lập

Tại ĐHCĐ, Rồng Việt đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021, kết quả bà Nguyễn Thị Thu Huyền trúng cử. Hiện bà Huyền cũng là Tổng giám đốc Rồng Việt.

Năm 2021 là năm đầu tiên của thập niên mới, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang diễn biến tích cực và có nhiều cơ hội để phát triển, cùng xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.  Rồng Việt đặt mục tiêu sẽ tiếp tục củng cố nội lực, tái cấu trúc toàn diện và triển khai chiến lược phát triển mới trên nền tảng chuyển đổi số, nhằm giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa quy trình vận hành, tăng năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của Rồng Việt.