Home / Doanh nghiệp / Sacombank vững tâm – vươn tầm: đạt lợi nhuận 4.000 tỷ đồng trước thuế

Sacombank vững tâm – vươn tầm: đạt lợi nhuận 4.000 tỷ đồng trước thuế

Ngày 24/04/2021; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank –  STB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2020.

Trong năm 2020; HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp tập trung định kỳ, triển khai 94 lần ý kiến các thành viên HĐQT, bằng văn bản để quyết định các nội dung công việc trong hoạt động quản trị ngân hàng và ban hành quy chế, nghị quyết, quyết định….Nhằm đưa ra những chỉ đạo giúp duy trì ổn định hệ thống, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành 112 Nghị quyết và 59 quyết định về các nhóm vấn đề chính như: định hướng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng và các công ty con,  công tác cấp tín dụng, xử lý nợ, kiểm soát rủi ro, tổ chức và sắp xếp bộ máy hoạt động nhân sự…

Năm 2020; doanh số thu hồi và xử lý nợ đạt hơn 15.200 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi 8.200 tỷ đồng các khoản thuộc đề án, nâng mức thu hồi lũy kế từ khi triển khai đề án lên 46.547 tỷ đồng, đạt 54,2% kế hoạch tổng thể đề án đến năm 2025, vượt 4,2% tiến độ.

Tổng tài sản đạt 492.516 tỷ đồng, tăng 9% số với đầu năm và hoàn thành 98% kế hoạch. Tổng nguồn vốn huy động đạt 447.369 tỷ đồng, tăng 8%, đạt 98% kế hoạch. Tổng dư nợ tín dụng đạt 340.572 tỷ đồng, tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,64%, tổng số dư dự phòng là 13.026 tỷ đồng, tăng 43,5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.682 tỷ đồng, tăng 9,3%.

Hoạt động các Công ty Ngân hàng con cải thiện đáng kể:

Công ty quản lý nợ và Khai thác tài sản (SBA): tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh truyền thống hiệu quả và quyết liệt thanh lý các khoản đầu tư còn tồn đọng, nhờ đó lợi nhuận đạt gần 141 tỷ đồng.

Công ty Cho thuê tài chính (SBL): tận dụng tốt cơ hội thị trường để tăng trưởng và mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu danh mục hiệu quả hơn, kết hợp kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng nên lợi nhuận đạt 120,6 tỷ đồng, tăng 52% so với năm trước.

Công ty Kiều hối (SBR): hoạt động kiều hối đã phục hồi mạnh mẽ với doanh số tăng 75,4% so với năm trước. Vì vậy, lợi nhuận tăng cao đạt 5,0 tỷ đồng, tăng hơn 12 lần so với năm trước.

Công ty Vàng bạc đá quý (SBJ): chịu ảnh hưởng đáng kể từ tình hình dịch bệnh, do phải tập trung tái cơ cấu hoạt động nên kết quả kinh doanh có sự suy giảm. Tuy vậy, nhờ tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh từ đầu năm nên kết quả lợi nhuận tiếp tục thực dương, đạt gần 01 tỷ đồng.

Sacombank Lào: phát triển mạnh phân khúc bán lẻ, tăng trưởng tích cực hiệu quả cải thiện tốt trên thị trường, lợi nhuận đạt gần 01 triệu USD.

Sacombank Cambodia (PLC): đã có sự cải thiện mạnh mẽ về quy mô  và hiệu quả, khả năng thâm nhập thị trường khá tốt, thương hiệu ngày càng được đánh giá cao. Lợi nhuận ghi nhận tích cực sau khi đã xử lý phần lớn tồn động tài chính, đạt gần 01 triệu USD.

Phương hướng năm 2021:

Năm 2021; Sacombank tự tin bước vào “Tuổi 30” trong hành trình 30 năm phát triển của mình với các mục tiêu chính như: tổng tài sản đạt 533.300 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2020; tổng nguồn vốn huy động đạt 455.500 tỷ đồng, tăng 9%, lợi nhuận trước thuế đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 20%, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định trên cơ sở hạn mức tăng trưởng tín dụng cho phép của NHNN và diễn biến tình hình kinh doanh. Trong năm 2021, HĐQT sẽ điều chỉnh lại các mục tiêu tăng trưởng huy động cho vay phù hợp.

Phương châm của Sacombank trong năm 2021 là “Vững tâm – Vươn tầm”, tiếp tục đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu với nguyên tắc nền tảng “công khai- minh bạch – Phát triển bền vững – Tiến nước Tiên Phong”,  nhằm mang lại các giá trị lợi ích cao nhất cho Sacombank, khách hàng, cán bộ nhân viên…