Home / Tin tức / Quá trình soạn thảo và phê duyệt Điều lệ Liên hiệp hiệp các tổ chức hữu nghị VN

Quá trình soạn thảo và phê duyệt Điều lệ Liên hiệp hiệp các tổ chức hữu nghị VN

Là chủ đề chương trình báo cáo thời sự quý II/2021; do Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM tổ chức và thông tin tổng quan về hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại VN trong bối cảnh hiện nay, được diễn ra sáng ngày 29/04/2021.

Tại buổi nói chuyện chuyên đề thời thời sự quý II/2021 đã đề cập đến 03 nội dung như: tình hình thời sự thế giới tác động đến công tác đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN và các tổ chức thành viên, tình hình tác động nước ngoài đến hoạt động đối ngoại của VN và Điều lệ của Liên hiệp cá tổ chức Hữu nghị.

Buổi thời sự đã nhấn mạnh đến tình hình thời sự trong và ngoài nước, giúp các tổ chức Liên hiệp hữu nghị các tỉnh – thành cả nước nắm rõ nội hàm các vấn đề tác động đến VN để các thành viên hiểu rõ sâu xa về các vấn đề kinh tế – chính trị – xã hội…Không bị tác động bởi những thông tin làm ảnh hưởng đến vai trò đối ngoại của VN.