Home / Bất động sản / Quảng Nam: các dự án của Công ty Bách Đạt An kéo dài đến khi nào?

Quảng Nam: các dự án của Công ty Bách Đạt An kéo dài đến khi nào?

Mặc dù UBND tỉnh Quảng Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đối với các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư, tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc nhưng đến nay kết quả vẫn chưa có chuyển biến đáng kể.

Dự án Hera Complex Reverside của Công ty Bách Đạt An

Tiến độ thực hiện các dự án do công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa có tiến triển đáng kể, mặc dù thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết tồn tại, vướng mắc và đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện đối với các dự án này.

Trong đó, việc kéo dài thời gian xử lý những tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các bước tiếp theo của các dự án.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc chậm xử lý các vướng mắc để triển khai thực hiện các dự án có vai trò, trách nhiệm chính của chủ đầu tư là Công ty Bách Đạt An; Ngoài ra, còn có vai trò, trách nhiệm của cơ quan trực tiếp thực hiện giải phóng mặt bằng và một số phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thị xã Điện Bàn trong công tác thẩm định, giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan.

Tiến độ thực hiện các dự án do công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại khu đô thị mới Điện Nam- Điện Ngọc (TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể

Tiến độ thực hiện các dự án do công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư vẫn chưa có tiến triển đáng kể.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các đơn vị có liên quan, khẩn trương giải quyết các vướng mắc, tồn tại đối với các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư, bố trí nguồn lực, phương tiện, tập trung đầu tư, thi công trên diện tích đã giải phóng mặt bằng; Tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại.

Đồng thời, công ty hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án, thủ tục liên quan đến việc xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng cho người dân.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng với các ngành, địa phương liên quan làm việc với chủ đầu tư về kế hoạch, tiến độ chi tiết triển khai thực hiện dự án và có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện.

Dự án Eco Future Parka của Công ty Bách Đạt An

Dự án Eco Future Parka của Công ty Bách Đạt An

Cùng với đó, UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo các đơn vị có liên quan, khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, trường hợp cần thiết, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và có biện pháp bảo vệ thi công để tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai thi công đầu tư hoàn thành dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn trong công tác chuyên môn để giải quyết những nội dung tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tập trung xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất của dự án, trình thẩm định, phê duyệt đảm bảo thời gian, quy trình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, để làm cơ sở cho chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và cấp GCNQSD đất cho chủ đầu tư khi đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Sau nhiều năm, dự án 7B mở rộng của Công ty Bách Đạt An vẫn chưa thể hoàn thiện hạ tầng và thủ tục pháp lý (Ảnh: ND)

Sau nhiều năm, dự án 7B mở rộng của Công ty Bách Đạt An vẫn chưa thể hoàn thiện hạ tầng và thủ tục pháp lý (Ảnh: ND)

Đối với dự án khu đô thị 7B mở rộng và dự án Hera Complex Riveside, đề nghị UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương chỉ đạo Thanh tra thị xã tập trung thanh tra công tác giải phóng mặt bằng đối với 2 dự án này. Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiến nghị UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan phương án xử lý những tồn tại, vướng mắc.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn, Công ty Cổ phần Bách Đạt An khẩn trương thực hiện các nội dung tại Thông báo số 100/TB-UBND ngày 25/3/2021 và Thông báo số 122/TB-UBND ngày 6/4/2021 của UBND tỉnh liên quan đến việc thực hiện các dự án của Công ty Bách Đạt An tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Nguồn: tuoitrethudo.com.vn