Home / Doanh nghiệp / Chủ tịch HĐQT Gỗ Đức Thành: phát hành cổ phiếu Esop như là món quà tri ân cho sự đóng góp phát triển lợi nhuận

Chủ tịch HĐQT Gỗ Đức Thành: phát hành cổ phiếu Esop như là món quà tri ân cho sự đóng góp phát triển lợi nhuận

Ngày 08/05/2021; Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã: GDT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2020.

Năm 2020; mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng Gỗ Đức Thành vẫn đạt được những kết quả kinh doanh khả quan, doanh thu toàn công ty vượt kế hoạch, đạt 400 tỷ đồng, tăng 17% so với năm , lợi nhuận trước thuế hoàn thành kế hoạch, đạt 100 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước. Đây là thành quả của sự nỗ lực làm việc và cố gắng của CB – CNV toàn công ty.

Để khuyến khích toàn thể CB – CNV gắn bó và làm việc lâu dài với công ty, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ xem xét phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như: loại cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, mục đích phát hành nhằm gắn kết lợi ích của nhân viên và công ty, bổ sung thêm vốn lưu động cho công ty. Đối tượng chào bán là thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 và toàn thể CB – CNV, tổng số cổ phiếu đã phát hành là 17.136.968 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ là 269.160 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành 16.867.808 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 5%, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 843.390 cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 8. 433.900.000 đồng.

Với tư cách Chủ tịch HĐQT –  bà Lê Hải Liễu đã chia sẻ: cuối năm 2020 và cho đến thời điểm này đơn hàng của GDT đã kín, làm cho chúng tôi căng thẳng nên lựa chọn đơn hàng để thực hiện. GDT có năng lực tài chánh, có đối tác trung thành nên công ty mua thêm 14.000 m2 nhà xưởng tại Tân Uyên – Bình Dương và bắt đầu triển khai hoạt động nhà máy thứ 03, để đáp ứng sự gia tăng khách hàng xuất khẩu và nội địa.

Trong năm 2020, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 20% cho cổ đông bằng tiền mặt với số tiền hơn 33,7 tỷ đồng.

Bà Lê Hải Liễu bày tỏ: có nhiều đối tác làm ăn với Gỗ Đức Thành hơn 20 năm nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ ra việc phát hành cổ phiếu Esop, tại ĐHĐCĐ lần này trong tờ trình số 04, dòng 02 của mục 04 đã nêu: dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2020 (sau khi phát hành Esop), tỷ lệ 20% tiền mặt. Có cổ đông cho rằng làm như thế thiệt thòi cho những cổ đông cũ, nếu nói thiệt thòi có lẽ là gia đình tôi thiệt thòi trước tiên, với hơn 50% cổ phần. Nhưng các cổ đông hãy xem lại, chỉ một chút thôi…cổ phiếu Esop – riêng lẻ sẽ là món quà tri ân cho sự nhiệt tình – năng nổ của sự đóng góp, giúp công ty tăng lợi nhuận. Khi lợi nhuận tăng thì lợi tức cổ phần cũng tăng theo.

Xuất khẩu năm 2021 sẽ bùng nổ, với chính sách phát triển thị trường và tình hình đơn hàng hiện nay của GDT. Ở thị trường nội địa, GDT đã đẩy mạnh kênh bán hàng online, mở thêm điểm bán hàng rộng khắp và cái tổ cơ chế hoạt động.

Cổ đông đã thống nhất thông qua kế hoạch doanh thu năm 2021 đạt 460 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2020, trong đó doanh thu xuất khẩu hơn 387 tỷ đồng, tăng 14%. Lợi nhuận sau thuế đạt 86,5 tỷ đồng, tăng 8%. GDT dự kiến chia tỷ lệ chia cổ tức bằng 50% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu. Dự kiến số tiền hơn  97,4 tỷ đồng.