Home / Doanh nghiệp / TP. HCM: Cổ phần hóa Saigontourist thế nào để bảo tổn 4 khách sạn cổ?

TP. HCM: Cổ phần hóa Saigontourist thế nào để bảo tổn 4 khách sạn cổ?

Tại Báo cáo gửi Thủ tướng ngày 29/4 về tình hình kinh tế – xã hội quý I/2021, liên quan đến quản lý tài sản của các doanh nghiệp Nhà nước, các công ty liên doanh có giá trị lịch sử, kiến trúc, vị trí đảm bảo quốc phòng an ninh, UBND TP. HCM cho biết, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Saigontourist) thuộc nhóm cổ phần hóa, Nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ.

Tuy nhiên hiện nay, Saigontourist đang quản lý 4 khách sạn: Khách sạn Bến Thành – Rex Hotel, Khách sạn Cửu Long – Majestic Hotel, Khách sạn Hoàn Cầu – Continental Hotel và Khách sạn Kim Đô có giá trị lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật cần được bảo tồn và có vị trí tại trung tâm thành phố, mang tính đảm bảo an ninh – quốc phòng.

Khách sạn Continental xây dựng khoảng năm 1878, tọa lạc tại số 132 – 134 đường Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Nhà nước TP. HCM thuộc diện cổ phần hóa đang có 29 khoản vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất (đây là các khoản bên Việt Nam góp vốn bằng giá trị tiền thuê đất trong một thời gian xác định) với các tổ chức nước ngoài để thành lập các công ty liên doanh và các khu đất công ty liên doanh đang sử dụng cũng có vị trí quan trọng mang tính đảm bảo an ninh – quốc phòng trước mắt và lâu dài.

Do vậy, Nhà nước cần thiết phải quản lý 4 khách sạn nói trên và phần vốn góp tại các liên doanh này (trên 2/3 các liên doanh có điều khoản khi kết thúc thời hạn liên doanh, tài sản của công ty liên doanh sẽ được chuyển giao không bồi hoàn cho Nhà nước Việt Nam và các khu đất liên doanh cũng sẽ được giao lại cho cơ quan nhà nước quản lý).

Trên cơ sở đó, TP. HCM đề xuất hai phương án kiến nghị Thủ tướng Chính phủ.

Phương án 1, chấp thuận chủ trương thành lập một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc TP. HCM để tiếp nhận, quản lý đối với 4 khách sạn thuộc Saigontourist và các khoản góp vốn liên doanh nêu trên khi các doanh nghiệp Nhà nước (bao gồm Saigontourist) thực hiện cổ phần hóa.

Phương án 2, chấp thuận chủ trương không thực hiện cổ phần hóa Saigontourist khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2021 – 2025.

Theo báo cáo của UBND TP. HCM, bên cạnh quản lý 4 khách sạn nói trên, hiện nay Saigontourist là đơn vị chủ chốt, quan trọng trong chiến lược phát triển ngành du lịch của TP. HCM đồng thời Saigontourist còn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố giao.

Trường hợp Saigontourist được giữ 100% vốn Nhà nước, TP. HCM sẽ có cơ sở điều chuyển thêm một số khoản vốn góp liên doanh trong lĩnh vực khách sạn (của các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa) về Saigontourist quản lý, tạo điều kiện nâng cao vai trò chủ chốt của Saigontourist.

Nguồng: kinhtechungkhoan.vn