Home / Tin tức / TP.HCM: ĐBQH và đại biểu HĐND gặp gỡ cử tri quận 01

TP.HCM: ĐBQH và đại biểu HĐND gặp gỡ cử tri quận 01

Sáng nay (12/05/2021); ĐBQH và Đại biểu HĐND đã gặp gỡ cử tri doanh nghiệp, công nhân và  người lao động, buổi gặp gỡ do Lê Văn Phú – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Q.01, chủ trì.

Tại buổi gặp gỡ cử tri này; 10 ứng cử ĐBQH và Đại biểu HĐND đã trình bày với các cử tri 10 chương trình hành động, trong đó có 05 chương trình hành động của 05 ứng cử ĐBQH, Đơn vị bầu cử số 02 và 05 ứng cử Đại biểu HĐND, Đơn vị bầu cử số 04. So với các bưổi gặp gỡ cử tri trước, buổi gặp gỡ đặc biệt này nghiêng về doanh nghiệp và người lao động.

Tiểu thương chợ Bến Thành cầu cứu cho 1.417 hộ kinh doanh một giải pháp cụ thể, để vượt qua đại dịch.

Có đến 08 ý kiến của doanh nghiệp liên quan đến xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn cho doanh nghiệp, chế độ cho người lao động, khoa học kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cảng, ứng cử ĐBQH cần nắm bắt hoạt động của doanh nghiệp – doanh nhân nhiều hơn, ngăn ngừa tội phạm an ninh mang…

Ông Hứa Quốc Hưng – Trưởng BQL các KCX – KCN TP.HCM, trả lời cử tri

Ông Hứa Quốc Hưng – Trưởng BQL các KCX – KCN TP.HCM, ĐBQH Khóa 15, Đơn vị bầu cử số 02 đã trả lời khá đầy đủ: Chính phủ và TP.HCM đã có chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp và người lao động trong việc phục hồi dịch Covid-19. Trọng tâm như việc kết nối các doanh nghiệp, tạo ra sự cung ứng sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc gia tăng sản xuất. Thứ nhất: đầu năm 2020, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và công nhân, trong đó có các nhóm giải pháp như: vốn cho doanh nghiệp thông qua Ngân hàn Nhà nước, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM và cả nước cơ cấu lại nhóm nợ cho doanh nghiệp, giữ nguyên nhóm hạng mức nợ cho doanh nghiệp, xét án mức nợ, tránh ảnh hưởng cho doanh nghiệp về cơ cấu nợ. Thứ hai: giảm lãi suất cho vay của Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng Nhà nước cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng nghỉ việc, do ảnh hưởng dịch Covid-19. Sau khi có chính sách của Chính phủ, HĐND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết số 02 hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn nghỉ việc có an sinh xã hội trong thời gian 03 tháng (tháng 04 đến tháng 06/2020). Đó là những chính sách cụ thể, nhiều chi tiết đối với các ngành như: giãn – giảm nộp thuế, giản nộp BHXH cho người lao động. Nghị quyết 16 của UBND TP.HCM dành cho các doanh nghiệp sản xuất, về thời gian vay vốn trong vòng 07 năm, với số tiền 100 tỷ đồng đang được thực hiện và gia hạn Nghị quyết 16 để mở rộng đối tượng tiếp cận nguồn vốn và kéo dài thời gian vay. Thứ ba: TP.HCM đang có chương trình kết hợp giữa Sở Công thương với BCĐ KCX – KCN TP.HCM, tổ chức Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp kết nối các chuỗi cung ứng. Vì thị trường của chúng ta còn đang bỏ ngỏ rất lớn, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này – sản phẩm kia là đầu vào của doanh nghiệp khác. Chúng ta chưa phát huy hết thị trường giữa các doanh nghiệp trên địa bàn quận, quận này với quận kia và doanh nghiệp trong KCX – KCN. Tình hình xuất khẩu trong KCX – KCN TP.HCM hàng năm trên 07 tỷ USD, doanh nghiệp đa dạng về các lĩnh vực như: cơ khí, dược, dịch vụ, thực phẩm…

Ông Nguyễn Sỹ Quang – Phó GĐ Công an TP.HCM, trả lời cử tri

Về tình hình tội phạm an ninh mạng, ông Nguyễn Sỹ Quang – Phó GĐ Công an TP.HCM, ĐBQH Đơn vị bầu cử số 02 nhấn mạnh rằng: tình hình dịch đã tạo ra môi trường phát triển cho thương mại điện tử, từ đó phát sinh ra tội phạm mới, tự phát gia tăng. Để giải quyết nguyên nhân thì rất là khó, trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0, do việc cảnh giác của doanh nhiệp và người dân chưa chủ động.

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM, trả lời cử tri

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM, Đại biểu HĐND – Đơn vị bầu cử số 04 đã thay mặt các ứng cử HĐND TP.HCM trả lời tổng quát tất cả câu hỏi xoay quanh TP.HCM: nói về nguồn nhân lực nó bao gồm: con người, tài chính, đất đai…TP.HCM có đội ngũ trí thức rất lớn, chúng ta đã phát huy vốn con người một cách cụ thể qua nhiều chương trình chiến lược của TP.HCM, trong đó có 03 chương trình đột phá như: quản lý TP.HCM, hạ tầng cơ sở, văn hóa – giáo dục – y tế của TP.HCM, đã có nhiều công trình đang dần hình thành trong tương lai, mở ra cho TP.HCM trở thành một thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình. Chúng ta có thể hy vọng xây dựng TP.HCM trở thành Trung tâm Y khoa của khu vực, ý tưởng này đã trình bày y với Bộ y tế rất được ủng hộ, khuyến khích TP.HCM xây dựng Trung tâm sản xuất công nghiệp dược của TP.HCM và khu vực. Chúng ta có một đề án đào tạo về giáo dục thông minh từ nay đến năm 2025 và từ 2025 đến 2030. Một Trung tâm về y tế thông minh, từ năm 2025 đến 2030 và một đề án đào tạo nguồn nhân lực ngang tầm quốc tế cho 08 lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu khi triển khai đề án đô thị thông minh và chương trình chuyển đổi số của TP.HCM. Đặc biệt nhất là hình thành Hội đồng tư vấn về phát triển AI khi tiếp xúc với Hội đồng AI, các chuyên gia, kể cả chuyên gia quốc tế đã đánh giá cao tiềm năng phát triển của quốc gia. Chúng ta cũng có thể xây dựng Trung tâm đào tạo trí tuệ nhân tạo. Chúng ta muốn thu hút nhà đầu tư đến TP.HCM nhiều hơn nữa, chúng ta phải thực hiện thành công đề án đô thị thông minh, thì vấn đề an ninh – an toàn phải được thực hiện, TP.HCM đang hình thành Hội đồng phát triển ngành.