Home / Giáo dục / Trường đại học đầu tiên tại Hà Nội cho phép sinh viên trở lại trường

Trường đại học đầu tiên tại Hà Nội cho phép sinh viên trở lại trường

Sau gần 2 tháng học trực tuyến vì dịch COVID-19, từ ngày 24/6, trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh được quay trở lại trường.

Thực hiện công văn số 1942/UBND-KGVX ngày 21/6/2021 của UBND Thành phố về tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; để chủ động bảo vệ sức khỏe phòng, chống dịch cho cán bộ viên chức, thầy cô giáo và người học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Ban Giám hiệu thông báo và đề nghị các đơn vị trực thuộc trường một số nội dung.

Trong đó, đáng chú ý, trường Đại học Bách khoa Hà Nội yêu cầu sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh nghiêm túc thực hiện nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế. Cán bộ, người học từ các tỉnh thành phố phải khai báo y tế tại nơi cư trú khi về Hà Nội.

Từ ngày 24/6/2021, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh được quay lại Trường làm thí nghiệm của đồ án, khoá luận tốt nghiệp, luận văn và luận án.

Từ ngày 28/6/2021, sinh viên và học viên cao học tiếp tục thí nghiệm, thực hành của các học phần tại các phòng thí nghiệm (theo hướng dẫn của phòng Đào tạo).

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh phải đăng ký và có xác nhận của thầy cô hướng dẫn theo https://forms.office.com/r/AawF7Cv3EZ làm cơ sở để phòng An ninh kiểm soát khi ra vào các khu vực thuộc trường.

Đối với các học phần khác: sinh viên chờ thông báo mới vào tuần 28/6 – 04/7/2021;

Các đơn vị chuyên môn tiến hành vệ sinh các phòng thí nghiệm để đón sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đến làm thí nghiệm tốt nghiệp, luận văn, luận án và môn học tại các phòng thí nghiệm và đảm bảo sắp xếp không quá 50% số chỗ và 20 người trong cùng một phòng.

Ngoài ra, Trường cũng tăng cường giám sát việc tuân thủ đeo khẩu trang, có giấy đăng ký có xác nhận của giảng viên và các đơn vị đảm bảo khách đến công tác phải điền thông tin hỗ trợ truy vết COVID-19.