Home / Giáo dục / Đề án tuyển sinh bổ sung năm 2021

Đề án tuyển sinh bổ sung năm 2021

Dành cho nhóm đối tượng thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) năm 2021 do tình hình dịch Covid-19

Sinh viên nước ngoài Lào và Campuchia đang theo học tại Trường

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh lớp 12; thuộc diện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 theo quy định của Bộ GD&ĐT vẫn có cơ hội được vào học tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường đã điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2021 theo hướng bổ sung thêm một phương thức tuyển sinh mới như sau:

Chỉ tiêu bổ sung

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xét tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định sau lịch xét tuyển chung dựa trên kết quả 02 đợt thi tốt nghiệp THPT. Trường bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi mã ngành TP.HCM) và toàn quốc, tương ứng tỷ lệ số thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT trên tổng số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT, trong đó số thí sinh toàn quốc sẽ không bao gồm số thí sinh của TP.HCM. Mỗi mã ngành dự kiến tỷ lệ chỉ tiêu bổ sung không quá 4% làm tròn đến hai số lẻ và chỉ tiêu được làm tròn lấy số nguyên liền sau.

Phương thức tuyển sinh và xét tuyển bổ sung

Thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo danh sách được Bộ GD&ĐT công nhận và dựa trên kết quả học tập THPT của 05 học kỳ (học kỳ I và II năm lớp 10, học kỳ I và II năm lớp 11, học kỳ I năm lớp 12), theo các bước như sau:

Điều kiện đăng ký xét tuyển chung cho tất cả các ngành tuyển sinh: xếp loại hạnh kiểm từ loại khá trở lên của năm học lớp 12 của THPT. Đầy đủ sức khỏe để theo học ngành đăng ký xét tuyển.

Điều kiện đăng ký xét tuyển riêng từng ngành:  Ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt: điểm trung bình cộng của 05 học kỳ ≥ 7,0 điểm và điểm trung bình cộng mỗi môn toán, hóa, sinh của 05 học kỳ ≥ 8,0 điểm. Ngành Khúc xạ Nhãn khoa: điểm trung bình cộng của năm học kỳ môn tiếng Anh ≥ 7,0 điểm và điểm trung bình cộng mỗi môn toán, hóa, sinh của 05 học kỳ ≥ 6,5 điểm. Các ngành còn lại: điểm trung bình cộng mỗi môn toán, hóa, sinh của 05 học kỳ ≥ 6,5 điểm.

Nguyên tắc xét tuyển: dựa vào kết quả học tập 03 môn toán, hóa, sinh của 05 học kỳ để xác định điểm thành phần môn toán, hóa, sinh như sau: TO = điểm trung bình cộng môn toán của 05 học kỳ. HO = điểm trung bình cộng môn hóa của 05 học kỳ. SI = điểm trung bình cộng môn sinh của 05 học kỳ.  Các điểm trung bình được tính làm tròn đến hai số lẻ.

Tổng điểm xét tuyển: điểm tổ hợp TO, HO, SI (không làm tròn) + điểm ưu tiên khu vực + điểm đối tượng ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT. Căn cứ vào tổng điểm xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ lập danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của từng ngành theo thứ tự giảm dần của tổng điểm xét tuyển. Danh sách thí sinh trúng tuyển được chọn theo tổng điểm xét tuyển tuần tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu bổ sung của từng ngành.

Tiêu chuẩn phụ: dùng để xét trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, được xếp ưu tiên theo thứ tự sau: điểm trung bình 05 học kỳ môn Ngoại ngữ. Điểm trung bình lớp 12 THPT, điểm trung bình 05 học kỳ môn Văn./.