Home / Giáo dục / Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua đặc biệt

Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua đặc biệt

Chiều 1-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022”.

Quang cảnh lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt của ngành Giáo dục năm học 2021-2022.