Home / Tin tức / Chương trình công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội

Chương trình công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội

Chương trình Công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội – Green Energy Model; do Trung Tâm Khuyến công và Tư vấn Phát Triển Công Nghiệp, Sở Công Thương Hà Nội trực tiếp triển khai với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ, trong khuôn khổ dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng (Dự án 4E) do CHLB Đức tài trợ. Năm 2020, Trung tâm đã hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tư vấn cho 04 cơ sở tham gia giải thưởng Tiết kiệm năng lượng ASEAN.

Đã có trên 260 cơ sở tham gia đánh giá công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng Năng lượng xanh và đã công nhận danh hiệu Năng lượng xanh cho 108 cơ sở, công trình xây dựng qua các năm. Thời gian nhận hồ sơ vào quý II – III năm 2021, lễ trao giải vào quý IV năm 2021.

Nhà máy Sơn Hà – Đơn vị tham gia chương trình năm 2019

Đối tượng tham gia chương trình là: cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm: có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm quy đổi từ 1.000 TOE trở lên đối với Cơ sở sản xuất công nghiệp, có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm quy đổi từ 500 TOE trở lên đối với cơ sở là Công trình xây dựng. Công trình xây dựng đang trong giai đoạn thiết kế hoặc vận hành hoặc cải tạo lại có tổng diện tích sàn từ 2.500m2 trở lên. Cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng từ 300 TOE (hoặc tương đương với 2.000.000 kWh điện/năm trở lên) đến dưới 1.000 TOE (hoặc tương đương dưới 6.500.000 kWh/năm).

Danh hiệu được công nhận: danh hiệu Cơ sở sử dụng Năng lượng xanh đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (GREEN ENERGY in Major Energy User). Danh hiệu Công trình xây dựng sử dụng Năng lượng xanh (GREEN ENERGY in Building). Danh hiệu Cơ sở sử dụng Năng lượng xanh đối với cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp (GREEN ENERGY in Large Energy User)

Thời gian công nhận danh hiệu: là 03 năm, kể từ ngày cơ sở, công trình xây dựng được công nhận danh hiệu.

Các cơ sở nộp hồ sơ (01 bản in hồ sơ và 01 bộ file mềm) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến bộ phận thường trực: phòng Tiết kiệm năng lượng – Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Số 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Email: tietkiemnangluongscthanoi@gmail.com. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình có thể tải về ở đây: LINK

Để được hỗ trợ, tư vấn lập hồ sơ đăng ký: các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website của Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội http://khuyenconghanoi.gov.vn/home#/vn/so-cong-thuong-hn/news/704/moi-tham-gia-chuong-trinh-cong-nhan-co-so-su-dung-nang-luong-xanh-nam-2021 hoặc tại website Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam http://veecom.vn/.

Hoặc liên hệ để được tư vấn trực tiếp trong quá trình lập hồ sơ qua: T (+84) 24 32 23 2971 | (+84) 24 22 33 4455. Email: hailv.ecchanoi@gmail.com, hangnt1@vets.com.vn./.