Home / Tin tức / Hufo cần triển khai công tác đối ngoại mang tính nhân dân

Hufo cần triển khai công tác đối ngoại mang tính nhân dân

Sáng 20/01/2022; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM – Hufo đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022.

Tính đến ngày 11/11/2021 số lượng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cục Ngoại vụ cấp giấy đăng ký hoạt động tại TP.HCM là 129 tổ chức; trong đó số lượng tổ chức thuộc khối Châu Mỹ là 47 tổ chức, Châu Âu là 50 tổ chức, Châu Á Thái Bình Dương là 32 tổ chức. Các tổ chức này hoạt động chủ yếu trên nhiều lĩnh vực như: y tế, chăm sóc sức khỏe, sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, nghiên cứu y sinh học, giáo dục, bảo trợ xã hội,,phát triển cộng đồng, biến đổi khí hậu…

Năm 2021; Liên hiệp đã thực hiện tốt cuộc vận động chung tay góp sức cùng nhân dân TP.HCM và nhân dân cả nước phòng chống dịch Covid-19,  hoạt động này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tổ chức thành viên, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các doanh nghiệp, cá nhân…

Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 01/12/2021 ; UBND TP.HCM đã phê duyệt cho các đối tác Việt Nam, thuộc sự quản lý của thành phố tiếp nhận 70 khoản viện trợ dự án, với tổng giá trị cam kết là 594,5 tỷ đồng – gần 26 triệu USD và 15 khoản viện dưới hình thức dự án, với tổng giá trị khoảng 275,7 tỷ đồng – gần 12 triệu USD.

Năm 2021, tại TP.HCM hoạt động đối ngoại được triển khai hiệu quả trên tất cả các mặt. Công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, công tác ngoại giao nhân dân luôn được chú trọng. Ngoài ra, hoạt  động đối ngoại của các đoàn thể, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân TP đã được triển khai rất tích cực, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, củng cố môi trường hòa bình, ổn định; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ các nguồn lực nước ngoài và hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế – xã hội; tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác thông tin đối ngoại.

Qua ý kiến các đại biểu tại hôi nghị cho rằng: Hufo hoạt động chỉ gói gọn trong phạm vi quản lý, không phổ biến ra quần chúng nhân dân để mọi người biết Hufo đang làm gì?

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HM – Võ Văn Hoan ghi nhận: các ý kiến không xa rời thực tế, hiện nay Hufo chỉ hoạt động theo ngành dọc, chưa thật sự hoạt động theo ngành ngang. Tương lai Lãnh đạo TP.HCM sẽ có những buổi làm việc riêng cho từng mục tiêu. Do tình dịch bệnh nên các hoạt động có phần hạn chế, tuy nhiên Hufo  đã thực hiện tốt cuộc vận động chung tay góp sức cùng nhân dân TP.HCM và nhân dân cả nước phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao Cờ thi đua cho Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM

Năm 2022; Hufo sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM lần thứ IV – Nhiệm kỳ 2021 – 2026,  với các hoạt động như: tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức thành viên trong tình hình mới, giải chạy bộ Friendship Running 2022, tổ chức ngày Hội Friendship Day 2022 – giao lưu văn hóa ẩm thực và các hoạt động kết nối giao thương, chương trình văn nghệ Nhịp cầu Hữu Nghị ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn./.