Home / Giáo dục / Lễ ký kết hợp tác giữa trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và ĐHSP TP.HCM

Lễ ký kết hợp tác giữa trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và ĐHSP TP.HCM

Ngày 27/05/2022; Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch(ĐHYK.PNT) và Trường ĐHSP TP.HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong công tác quản trị đại học, đào tạo và bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐHSP TP.HCM, giới thiệu về trường.

Tham dự lễ ký kết có các đại diện như: PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiệp – Hiệu trưởng Trường ĐHYK.PNT, GS.TS. Huỳnh Văn Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐHSP TP.HCM, cùng đại diện giảng viên 02 trường…

Mục tiêu hợp tác giữa hai trường nhằm tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản trị đại học; liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển của hai Trường. việc ký kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, tập thể thuộc hai Trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiên cứu khoa học góp phần hoàn thành hiệu quả trong công tác của nhà trường.

Trong 02 năm đầu 2022 – 2023; 02 trường phối hợp mở các lớp đào tạo chuyển đổi chuẩn bị đào tạo thạc sĩ về: Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Tâm lý học, và Nghiệp vụ sư phạm giảng viên. Mở lớp về Cố vấn học tập cho giảng viên phụ trách công tác ở ĐHYK.PNT. Đào tạo và Cấp chứng nhận liên ngành giữa Y tế và Giáo dục hoặc Y tế và Tâm lý học (Chăm sóc sức khỏe tâm thần; Nâng đỡ tâm lý…). Tổ chức dạy học phần Giáo dục Quốc phòng An ninh (QPAN) và tiếng Pháp cho sinh viên và học viên Giáo dục QPAN. Tổ chức khóa học trực tuyến về giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế dành cho sinh viên ĐHYK.PNT trên hệ thống VLE.

Ngoài ra; hai bên phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh, tin học cho sinh viên và cán bộ công nhân viên ĐHYK.PNT. Tổ chức khảo thí các học phần chung trên máy về học phần: Tâm lý học đại cương, Pháp luật đại cương. Khai thác kết quả đề án đánh giá về năng lực của học sinh THPT – dùng chung kết quả.

Trong phần nghiên cứu khoa học, hai bên sẽ phối hợp thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học giữa 02 đơn vị theo hình thức song phương hoặc bổ trợ chuyên gia. Đồng tổ chức hội thảo chăm sóc sức khỏe tinh thần người dân hậu Covid-19. Luân phiên tổ chức tọa đàm truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần trong bối cảnh mới…

Thỏa thuận này được thực hiện trong 05 năm, có hiệu lực kể từ ngày ký đến tháng 04/2027. Bản thỏa thuận này không áp đặt nghĩa vụ tài chính lên mỗi Bên, không ràng buộc trách nhiệm Pháp lý giữa hai Bên, không được hiểu là văn bản về chuyển nhượng công việc hay bản quyền sở hữu trí tuệ giữa hai Bên, không Bên nào có thẩm quyền ký cam kết hoặc cho phép đại diện để thay mặt cho Bên còn lại, cả hai Bên bảo đảm rằng thông tin cá nhân không được sử dụng cho mục đích khác….

Được biết đây là hợp tác thỏa thuận thứ hai giữa các trường ĐH của trường ĐHYK.PNT; nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập cho đội ngữ giảng viên và sinh viên của Trường. Với ĐH Bách khoa TP.HCM là nhằm bổ khuyết về công nghệ, với ĐHSP TP.HCM sẽ bổ khuyết cho phần ngoại ngữ và giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế./.