Home / Doanh nghiệp / Quốc Cường Gia Lai đưa ra kế hoạch năm 2022: lợi nhuận trước thuế là 100 tỷ đồng

Quốc Cường Gia Lai đưa ra kế hoạch năm 2022: lợi nhuận trước thuế là 100 tỷ đồng

Chiều 29/06/2022; Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HOSE: QCG) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và đưa ra phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2021 như sau: mức chi trả 10%, hình thức chi trả bằng cổ phiếu, mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu, số lượng cổ phiếu dự kiến phát thành tối đa là 27.512.914 cổ phiếu, giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá 275.129.140.000 đồng.

Năm 2021; vẫn là năm khó khăn của kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Công ty Quốc Cường Gia Lai cũng gặp khó khăn do tình hình chung trong nước cũng như thế giới. Nhưng Công ty đã có những kế hoạch kinh doanh cụ thể như: tập trung vào những dự án đã hoàn tất cơ bản về mặt pháp lý giảm các khoản đầu tư từ các dự án mà thủ tục pháp lý đang còn ách tắc theo tình hình chung của cả nước.

Công ty quyết định đầu tư chậm chờ các chính sách pháp lý được giải quyết một cách thống nhất,  đồng bộ , cắt giảm chi phí lãi vay kéo dài. Với sự hợp nỗ lực hết mình của Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng Cổ đông giao, số liệu báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty năm 2021 đã được những kết quả như sau:

Doanh thu hợp nhất năm 2021 của Công ty đạt 1.049,9 tỷ đồng giảm 43,79% so với năm 2000 đạt 104,9% kế hoạch năm 2021. Doanh thu giảm chủ yếu là do hơn 80% căn hộ dự án Central Premium đã bàn giao xong năm 2020 nên số lượng căn hộ còn lại bàn giao năm 2021 của dự án không còn nhiều. Đóng góp chủ yếu vào sự tăng trưởng doanh thu năm 2021 là từ việc đẩy mạnh công tác bán hàng và bàn giao căn hộ cho khách hàng của dự án Central Premium quận 08, dự án Lavida quận 07 và dự án Decapplla quận 02 – TP.HCM và các nhà máy thủy điện.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 83,9 tỷ đồng, giảm17,97% so với năm 2020 và đạt 104,8% kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua . Sự nỗ lực kiểm soát tốt chi phí, giảm thiểu tối đa chi phí lãi vay, chi phí bán hàng, đảm bảo tiến độ bàn giao và chất lượng công trình xây dựng cùng tình hình bán hàng khả quang giúp Công ty đạt lợi nhuận kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực thủy điện đóng góp 14% doanh thu và 31% lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn. Thủy điện giúp cho dòng tiền ổn định và mang lại lợi nhuận đáng kể cho Công ty.

Lĩnh vực cao su và khác đóng góp 5% doanh thu và 1% lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn. Công ty đang tập trung cho việc khai thác cao su nhằm bổ sung dòng tiền cho hoạt động chung của Công ty khi mà dòng vốn vay cho lĩnh vực bất động sản đang bị thắt chạc như hiện nay.

Cổ đông nêu ý kiến, nếu dự án Phước Kiển Công ty gặp khó khăn thì tập trung vào các dự án ngắn hạn để ấy doanh thu ngắn nuôi dự án dài lâu.

Với định hướng phát triển Quốc Cường Gia Lai trở thành Công ty vững mạnh hơn về bất động sản, năng lực tài chính không bị áp lực nợ vay ngân hàng, quỹ đất hiện có tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Trong năm 2022; Công ty tập trung nguồn lực triển khai dự án bất động sản có vị trí đắc địa đã giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh pháp lý rõ ràng, lựa chọn đồng hành cùng các đối tác mạnh có uy tín chuyên nghiệp, nhằm sớm cho sản phẩm ra thị trường đến đúng nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần đạt những kỳ vọng ỷ vật cho chiến lược trung và dài hạn của Công ty trong năm tới.

Tuy nhiên; thực tế trong hoạt động kinh doanh bất động sản có nhiều biến động và khó có thể dự tính chính xác, khi thị trường đầu tư quá nhiều cạnh tranh dẫn đến cần chủ động quyết đoán nhanh nên HĐQT đề xuất Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư, triển khai thực hiện các dự án với các hình thức thức và quy mô vốn không hạn chế, bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Tại Đại hội Bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai đã giải thích khá rõ ràng về vụ kiện Sunny Island về dự án Phước Kiển và yêu cầu các cổ đông hãy đưa ra ý kiến là Công ty có nên đi kiện tiếp hay “buông xuôi”. Vì quá mệt mõi và thật sự bị sốc sau sau 28 năm lãnh đạo Công ty, chỉ vỉ vụ án Phước Kiểng, bỏ cả tuổi thanh xuân mà gặp phải một trường hợp như thế, cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai từ 23.000 đồng/cổ phiếu còn lại 8.000 đ/cổ phiếu.

Tính đến ngày 31/12/2022; vốn sở hữu của Quốc Cường Gia Lai là 4.307 tỷ đồng, tăng 68 tỷ đồng so với năm 2020, chủ yếu là tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tổng tài sản của tập đoàn cuối năm 2021 là 9.817 tỷ đồng, so với đầu năm tổng tài sản giảm 515 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn 7.640 tỷ đồng, giảm 363 tỷ đồng, chủ yếu do hàng tồn kho giảm. Trong năm 2021 bàn giao căn hộ cho khách hàng và giảm khoản phải thu, tài sản dài hạn 2.177 tỷ đồng giảm 152 tỷ đồng, chủ yếu do giảm đầu tư tài chính dài hạn. Trong năm 2022, Quốc Cường Gia Lai tiếp tục tìm nguồn vốn huy động dài hạn để đảm bảo dòng vốn cho các dự án của Công ty trong bối cảnh pháp lý kéo dài như hiện nay./.