Home / Y tế / Ngành Y tế TP.HCM: triển khai đồng bộ 04 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

Ngành Y tế TP.HCM: triển khai đồng bộ 04 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

Chiều ngày 05/01/2023; Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ngành Y tế TP.HCM năm 2023; với các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng Trung tâm y tế chuyên sâu, củng cố y tế cơ sở và phát triển y tế cộng đồng, chuyên nghiệp hoá hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện…Sở Y tế TP.HCM đã đưa ra 04 giải pháp cho hoạt động Ngành Y tế TP.HCM, trong năm 2023 nhu sau:

Thứ nhất: nâng cao quản lý đổi mới sáng tạo cho Ngành Y tế TP.HCM

Thứ hai: phát triển nguồn nhân lực chuyên môn và quản lý Ngành Y tế

Thứ ba: ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng và thiết bị chuyên sâu

Thứ tư: đẩy mạnh tiến độ chuyển đổi số trong Ngành Y tế TP.HCM

Có 06/08 chuyên đề tham luận đã trình bài tại hội nghi, với các nội dung: mô hình quản lý bệnh viện tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, Giải pháp cung ứng đủ thuốc cho y tế cơ sở, Đơn giản hóa hoạt động đấu thầu, Hình thành Trung tâm Tầm soát và Chẩn đoán sớm bằng công nghệ cao, Đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số của Ngành Y tế trong năm 2023, Tự chủ tài chính bệnh viện công lập, Đánh giá và đề xuất chính sách cơ chế tài chính tại bệnh viện công lập…

Ông Dương Anh Đức – Phó chủ tịchUBND TP.HCM đánh giá vai trò của Ngành Y tếTP.HCM như sau: với sự nhiệt tình, tâm huyết của cán bộ y tế, tôi mong rằng tất cả sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2023. Với chiến lược cao – tinh thần sáng tạo năng động – trách nhiệm của người trong ngành y tế, Ngành Y tế TP.HCM đối với việc chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân TP.HCM và khu vực, tạo ra thế đi đầu của Ngành Y tế, chúng ta cần chuyển đổi số để ứng dụng hiệu quả phục vụ cho nhân dân tốt nhất.

Hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện ngày càng cho thấy vai trò không thể thiếu trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Cấp cứu tại chỗ, kịp thời sẽ mang lại nhiều cơ hội sống tốt hơn cho người bệnh khi đột ngột mắc bệnh nặng hoặc bị tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt… Phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện theo hướng chuyên nghiệp (Paramedic) đã được Ngành Y tế TP.HCM, xác định một lộ trình phấn đấu liên tục, từ trạm cấp cứu vệ tinh đến đa dạng hoá các loại hình, phương tiện cấp cứu…

Nhiệm vụ cuối cùng cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Y tế TP.HCM, là hình thành một Trung tâm Y tế chuyên sâu của khu vực phía Nam và của cả khu vực ASEAN. Cả 03 nhiệm vụ đầu sẽ tác động tích cực cho nhiệm vụ thứ tư này. Ngành Y tế TP.HCM, còn triển khai những hoạt động chăm sóc sức khoẻ bằng công nghệ hiện đại và phương pháp y học cổ truyền theo từng chuyên khoa, trong đó có nghiên cứu triển khai đề án xây dựng Trung tâm tầm soát và chẩn đoán sớm bằng công nghệ cao giúp phát hiện sớm các bệnh nguy hiểm ở giai đoạn chưa có triệu chứng, từ đó can thiệp sớm mang lại hiệu quả điều trị cao. Các hoạt động này còn đóng góp phát triển loại hình du lịch mới tại TP.HCM, đó là du lịch y tế.

Ngành Y tế TP.HCM, như được tiếp thêm sức mạnh để triển khai 04 nhiệm vụ nêu trên khi Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 31/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có nêu rõ: Ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân. Xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao, phát triển một số lĩnh vực tiếp cận trình độ công nghệ thế giới, hướng tới mục tiêu là trung tâm chăm sóc sức khoẻ khu vực ASEAN. Bảo đảm số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; tăng cường năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao; chủ động ứng phó hiệu quả các loại dịch bệnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm./.