Home / Văn hóa thể thao / Khi nông dân cất tiếng hát theo Nghị quyết 23

Khi nông dân cất tiếng hát theo Nghị quyết 23

Sáng ngày 9/03/2023; Hội Nông dân TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó là khen thưởng cho 11 tập thể và 07 cá nhân có thành tích trong việc hưởng ứng thực hiện Nghị quyết 23.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị; Hội Nông dân TP.HCM chỉ đạo các cơ sở Hội quan tâm triển khai quán triệt thực hiện, có hiệu quả Nghị quyết số 23, đầu tư cho các CLB – Đội – Nhóm…thành lập được 36 CLB, 575 thành viên. Hội Nông dân TP.HCM thành lập được 06 CLB, với 280 thành viên; trong đó CLB Đờn ca tài từ ở  ấp Thiềng Liềng – huyện Cần Giờ đã duy trì được 19 năm, CLB  Đờn ca tài tử ấp Phú Xuân – huyện Nhà Bè thành lập từ năm 2008, với 17 thành viên nay tăng lên 50 hội viên.

Hình ảnh tổng kết hoạt động thời gian qua

Hội nông dân TP.Thủ Đức; thành lập được  04 CLB Đờn ca tài tử với 50 thành viên và một CLB Văn nghệ ở phường Bình Chiểu. Tổ chức 16 chuyến hành trình về nguồn, tham quan Khu di tích lịch sử Ấp Bắc – Tiền Giang, tham quan Chiến khu Rừng Sát – Cần Giờ, Di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định, Nhà truyền thống TP.Thủ Đức, di tích Lịch sử Cầu Bến Nọc, Đền thờ Vua Hùng, nhà Bảo tàng Áo dài và tuyến xe buýt đường sông…

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết

Trong 15 năm qua; cùng với Đảng – Chính quyền và hệ thống chính trị thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, Hội Nông dân TP.HCM đã có những thay đổi tích cực hơn trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi – hội diễn…Thông qua các mô hình CLB đã tạo nên màu sắc riêng cho tổ chức Hội.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23, ông Nguyễn Thọ Truyền – Phó trưởng Ban Tuyên giáo TP.HCM nhấn mạnh: Nghị quyết 23 là một Nghị quyết chuyên đề nhưng Hội Nông dân TP.HCM là đơn vị hoạt động theo phong trào, các cơ sở Hội nông dân có giảm nhiều do đô thị hóa nhưng đã tạo được nhiều CLB mới như CLB Thông tin viên và tiếp cận được ứng dụng công nghệ thông tin, để xây dựng thanh người Nông dân mới của TP.HCM theo 03 tiêu chí mới. Tuy có những hạn chế nhưng không lớn; chúng ta cần nghiên cứu: văn hóa là sức mạnh nội sinh phát triển đất nước, xây dựng văn hóa – nghệ thuật là một bộ phận của văn hóa để Hội viên Hội nông dân làm chủ thể, tạo nên cốt lõi giá trị văn hóa của dân tộc, nuôi dưỡng tâm hồn con người…

Khen thưởng 11 tập thể và 07 cá nhân

Tuy nhiên; các CLB – Đội – Nhóm văn hóa…hoạt động theo năng khiếu tại các chi Hội còn gặp khó khăn về kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất để sinh hoạt – biểu diễn. Các hoạt động văn hóa văn nghệ trong Hội viên nông dân có phát triển nhưng chỉ tập trung ở các dịp lễ hội, chưa trở thành nét văn hóa đặc trưng duy trì thường xuyên tại địa phương. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 23 tại cơ sở Hội còn gặp khó khăn về thiết kế văn hóa, trang thiết bị hỗ trợ cho các hoạt động văn học nghệ thuật.

Nhân dịp tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23; Hội Nông dân TP.HCM đã phát động cuộc thi sáng táctác phẩm Văn học Nghệ thuật, chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quá trình hội nhập quốc tế; giao lưu văn hoá có khả năng tạo ra những biến đổi lớn về diện mạo, đặc điểm, loại hình văn nghệ nước nhà, đồng thời, sự bùng nổ của các phương tiện truyền bá sản phẩm văn nghệ, của công nghệ giải trí cũng có thể tác động cả tích cực và tiêu cực đến đời sống và công chúng văn nghệ. Vì vậy; Hội Nông dân TP.HCM cần tập trung mọi nguồn lực xây dựng văn hóa địa phương đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhân cách con người Nông dân Việt Nam thời kỳ mới, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội.

Thanh Tú