Home / Bất động sản / TP Cần Thơ mời gọi, phân kỳ đầu tư 9.100 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030

TP Cần Thơ mời gọi, phân kỳ đầu tư 9.100 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030

Theo Quyết định số 338/QĐ-TTg, ngày 3-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, TP Cần Thơ được giao chỉ tiêu hoàn thành 9.100 căn (giai đoạn 2022-2025 là 4.100 căn và giai đoạn 2026-2030 là 5.000 căn). Hiện nay, TP Cần Thơ đang triển khai 3 dự án (Chung cư Nhà ở xã hội Gia Phúc, Chung cư Nhà ở xã hội Hồng Loan 5C, Nhà ở xã hội phường Phước Thới) với quy mô 1.872 căn. Trước mắt, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố còn 2.228 căn cần triển khai thực hiện so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 338/QĐ-TTg.

Chung cư Nhà ở xã hội Gia Phúc do Công ty Caseamex làm chủ đầu tư. Ảnh: MINH HUYỀN

UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng xây dựng Đề án Nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, dự kiến hoàn thành trong quý II-2023. Qua đó, xác định nhu cầu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn từng quận, huyện và tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho việc đầu tư các dự án theo từng năm và theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030. Thành phố đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn thành phố, trong đó có lồng ghép bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội để đảm bảo kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ cho người dân theo quy định, gắn kết với việc phát triển hệ thống đô thị và hệ thống công trình hạ tầng phục vụ đô thị, theo mục tiêu chương trình phát triển nhà ở của thành phố. Đồng thời, công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư. Bên cạnh đó, thành phố đang tiến hành các thủ tục để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho 3 dự án mới là: Nhà ở xã hội Khu tái định cư An Bình tại quận Ninh Kiều diện tích 3.938m2; Khu tái định cư Thới Thuận giai đoạn 2 tại quận Thốt Nốt diện tích 12.310m2 và Nhà ở xã hội tại khu thiết chế công đoàn Cần Thơ diện tích 9.847m2.

Nguồn: baocantho.com.vn