Home / Tin tức / Vĩnh Thạnh: gần 20.000ha tham gia đề án chuyên canh lúa chất lượng cao

Vĩnh Thạnh: gần 20.000ha tham gia đề án chuyên canh lúa chất lượng cao

Theo UBND huyện Vĩnh Thạnh, hiện nay huyện Vĩnh Thạnh đã rà soát diện tích sản xuất lúa để tham gia Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và phát động thực hiện thời gian tới.

Mô hình cánh đồng lúa ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất phát triển tại huyện Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh Thạnh hiện có tổng diện tích sản xuất lúa trên 25.000ha. Với diện tích canh tác này, hằng năm Vĩnh Thạnh có trên 17.000ha tham gia thực hiện dự án VnSAT tại 6 xã, thị trấn; trên 14.000ha áp dụng kỹ thuật canh tác tiến bộ “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” (trong đó có diện tích thực hiện dự án VnSAT). Bên cạnh đó, hằng năm huyện Vĩnh Thạnh cũng có trên 80% diện tích sản xuất lúa tham gia cánh đồng lớn, sản xuất lúa chất lượng cao… Để tham gia đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL”, Vĩnh Thạnh đã xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện: Từ nay đến năm 2024, có kế hoạch tham gia đề án với tổng diện tích gần 13.000ha; năm 2025 có tổng diện tích tham gia đề án gần 18.000ha và đến năm 2030 sẽ có gần 20.000ha… Đây là diện tích góp phần cùng TP Cần Thơ thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL”.

Nguồn: baocantho.com.vn