Home / Doanh nghiệp / Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp”

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp”

Chiều ngày 02/08/2023; Ban tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ ba đã tổ chức họp báo giới thiệu về diễn đàn và Bộ Tiêu chí bình chọn “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2023. Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ ba; sẽ tổ chức vào ngày 18/11/2023, nhân dịp Ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11/2023).

Mục đích của Diễn đàn nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

Diễn đàn cũng là dịp để Lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Các doanh nghiệp tham dự

Ban tổ chức Diễn đàn bao gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đơn vị thực hiện là Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) và các đơn vị phối hợp.

Nội dung của Diễn đàn gồm 03 hoạt động chính:

Hội thảo với chủ đề “Văn hóa Kinh doanh – Dòng chảy Phát triển và Hội nhập”. Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các nội dung chính như: những giá trị “Được và mất” trong văn hóa giao thương Việt Nam qua các thời kỳ phát triển lịch sử: Điều tự hào (đã xây và gìn giữ đến hôm nay) và Điều nuối tiếc (đã có nhưng mất đi trong quá trình phát triển và hội nhập), nhận diện và gọi tên bản sắc của văn hóa kinh doanh Việt Nam (của doanh nghiệp và doanh nhân Việt): chúng ta là ai và Chúng ta đại diện cho những giá trị cốt lõi nào, giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam “hòa nhập nhưng không hòa tan”, định hướng nỗ lực hội nhập của văn hóa kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh của thế giới VUCA và cuộc cách mạng công nghệ, chuyển đổi số, và năng lực tận dụng công nghệ/chuyển đổi số cho sự phát triển văn hóa kinh doanh.

Tổ chức Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2023.

Tổ chức Đoàn đại biểu doanh nghiệp tiếp kiến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP.HCM. Thành phần đoàn gồm các Doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam các năm 2021, 2022 và 2023 cùng với một số doanh nghiệp đã có thành tích đặc biệt xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” trong thời gian qua.

Sau thành công của năm 2021 và 2022, chương trình xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023 tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh và công nhận các doanh nghiệp đã áp dụng, thực thi tốt văn hóa kinh doanh, đáp ứng các chuẩn mực, tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp…

Theo quy chế xét công nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam, các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình sẽ không phải đóng bất cứ một khoản kinh phí nào và Ban tổ chức xin phép không nhận tài trợ từ các doanh nghiệp nói trên.

Thông tin chi tiết về hồ sơ, cách thức tham gia Chương trình xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023 đăng tải tại: https ://vhkd2023.vnabc.org.vn/doanh-nghiep-dat-chuan-vhkd-2023.

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/9/2023. Thông tin liên hệ: Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (cơ quan thường trực Ban tổ chức 248). Địa chỉ: Tầng 3, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoạị: 024.38333456. Email:  vnabc1213@gmail.com.

Thanh Tú