Home / Tin tức / Hội xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hội xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 06/10/2023; Hội xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028, tại KDL Dìn Ký. Tham dự Đại hội có lãnh đạo Sở Công thương, Cục Hải Quan, Cục XNK Bình Dương, đại diện các doanh nghiệp hội viên…

Hội đã báo cáo tổng kết hoạt động Hội nhiệm kỳ 2019 – 2023, thảo luận và biểu quyết bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2023 – 2028, thảo luận và biểu quyết thông qua phương hướng và chương trình hoạt động của Hội, tiếp thu ý kiến họat động Hội từ Sở Công thương tỉnh Bình Dương.

Sau quá trình hoạt động của nhiệm kỳ 2019 – 2023, Ban chấp hành Hội XNK Bình Dương đã tổ chức đại hội bầu ra 11 thành viên và thống nhất chương trình hoạt động theo phương hướng đã đề ra trong điều kiện sản xuất kinh doanh có quá nhiều khó khăn. Tuy trong nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Hội đã tập trung nâng cao chất lượng hội viên, tham gia tăng cường sự gắn kết của hội viên với các hoạt động của Hội, Lãnh đạo Hội,  quảng bá và phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Hội.

Lãnh đạo Sở Công Thương Bình Dương, phát biểu chỉ đạo Hội tại Đại hội 

Do từ đầu năm 2023 đến nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh có sự tăng trưởng khá nhưng tình hình xuất nhập khẩu (XNK) của nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Thời gian qua, Hiệp hội XNK đã có rất nhiều hoạt động tích cực, nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hội gặp một số hạn chế của nhiệm kỳ qua trng công tác phát triển hội viên mới, trong nhiệm kỳ kết quả hoạt động chưa như mong muốn một. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp sản xuất trong thời gian qua,  các thành viên ban chấp hành đều tham gia với tinh thần tự nguyện nhưng chưa bố trí được thời gian phù hợp để tham gia hoạt động của Hội, phần lớn thành viên Ban chấp hành đều là nhân viên làm công tác xuất nhập khẩu của các công ty nên không chủ động được thời gian tham gia sinh hoạt Hội cũng như không đủ thẩm quyền để quyết định việc tham gia vào các chương trình hoạt động lớn của Hội.

Phương hướng hoạt động sắp tới của Hội là cũng cố bộ máy, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành như: xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành, đảm bảo phát huy trách nhiệm của các thành viên, duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định, lựa chọn lãnh đạo doanh nghiệp tham gia, kiện toàn Ban chấp hành khi có nhu cầu, rà soát lại hoạt động của các đơn vị thành …để kịp thể hỗ trợ, tăng cường tính gắn kết các thành viên trong Hội với nhau.

Nhân Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Hội xuất nhập khẩu Bình Dương, được thành lập từ năm 2008, tiền thân là CLB các nhà xuất nhập khẩu Bình Dương. Đến nay Hội có 50 hội viên chính thức, đại diện cho các doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hoạt động của Hội như “cầu nối” đưa các chính sách của Nhà nước có liên quan đến với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hiệp hội cũng tham gia góp ý soạn thảo các văn bản của các cơ quan ban ngành như: Sở Công Thương, Hải quan, VCCI… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK của daonh nghiệp..đúng với pháp luật quy định, sàng lọc và góp ý những điểm chưa phù hợp của các chính sách hiện nay đang áp dụng để các cơ quan xem xét, sửa đổi. Hội còn chia sẻ cho doanh nghiệp các kinh nghiệm về chính sách thuế, đào tạo nhân viên chuyên ngành XNK, đào tạo nguồn nhân lực cho các đơn vị làm Logistics…

Thanh Tú