Home / Tin tức / JICA hỗ trợ xây dựng kế hoạch quản lý lũ tổng hợp

JICA hỗ trợ xây dựng kế hoạch quản lý lũ tổng hợp

Ngày 17/11/2023 – Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Biên bản thảo luận Dự án “Hợp tác kỹ thuật để quy hoạch phát triển về phục hồi sau lũ lụt và xây dựng quy hoạch tổng thể về phòng chống thiên tai ở miền Trung Việt Nam”.

Mục tiêu cơ bản của Dự án là giảm thiểu rủi ro lũ lụt trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn thông qua 03 giai đoạn chính: lắp đặt các thiên bị quan trắc thủy văn và giám sát thiên tai, đánh giá rủi ro và xây dựng Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp và thúc đẩy cơ chế hợp tác giúp thực hiện hiệu quả các giải phát kiểm soát lũ lụt. Dự án được dự kiến thực hiện từ năm 2024 tới năm 2027 với đối tác thực hiện chính là Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Các kỹ thuật được chuyển giao tại Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng như tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, và hoạt động đầu tư sớm trước thiên tai của Chính phủ Việt Nam căn cứ trên Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai cũng như Nghị quyết về phát triển bền vững của Việt Nam.

Miền Trung Việt Nam là khu vực có địa hình phức tạp với hệ thống sông, suối dày đặc, ngắn, dốc. Trong những năm gần đây, cùng với biến đổi khí hậu, thiên tai, đặc biệt là bão và lũ, ngày càng trở nên cực đoan và bất thường, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản trên khu vực.

Trong thời gian tới, JICA sẽ tiếp tục cùng với Chính phủ và nhân dân Nhật Bản tích cực hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong quản lý rủi ro thiên tai.

Nguồn: Jica Việt Nam