Home / Kinh tế / Đầu tư / Đầm Hà: không ngừng nghỉ trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Đầm Hà: không ngừng nghỉ trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Đầm Hà đạt nông thôn mới (NTM) nâng cao chỉ sau 2 năm về đích huyện NTM, là dấu mốc quan trọng, khẳng định cách làm đúng đắn, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền và tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc huyện.

Huyện Đầm Hà gắn biển các công trình kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh, tháng 10/2023. Ảnh: Việt Hưng

Cấp ủy, chính quyền quyết tâm, nhân dân đồng thuận

Đầm Hà thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ năm 2010, 9 năm sau tái lập huyện (ngày 1/11/2001). Mặc dù xuất phát điểm gặp nhiều khó khăn, nhưng đến nay huyện đã xây dựng được cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội khang trang, nâng cao đáng kể đời sống của nhân dân, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Đó là thành quả từ quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, đồng thuận, vào cuộc tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động, ban hành các nghị quyết chuyên đề hướng mạnh về cơ sở, tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, khơi dậy sự đồng tình, ủng hộ cao trong cán bộ, nhân dân địa phương.

Huyện Đầm Hà hôm nay

Phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” luôn được vận dụng trong mọi phong trào, chương trình, đề án, kế hoạch… của địa phương. Trong đó xác định rõ lợi thế nông nghiệp, huyện chú trọng thực hiện các chính sách, giải pháp để vận động, khuyến khích nhân dân tham gia chuyển dịch cơ cấu theo hướng đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị canh tác. Đối với những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, cho năng suất tốt, ổn định, huyện có chủ trương hỗ trợ tư vấn mô hình, vốn vay ưu đãi, hướng dẫn áp dụng KHKT mới. Huyện bắt đầu quy hoạch các vùng sản xuất thâm canh tập trung về lương thực, cây ăn quả, cây lâm nghiệp, cây đặc sản; huy động đa dạng nguồn lực để hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 huyện đã thi công 58 dự án, công trình hạ tầng, tổng mức đầu tư hơn 715 tỷ đồng.

Thế mạnh vùng cửa biển, dòng nước, bãi triều tự nhiên đã giúp thủy sản dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Những nhà đầu tư chiến lược đã phát triển cơ sở sản xuất tại Đầm Hà, tạo thêm động lực tăng trưởng đáng kể cho kinh tế địa phương. Đầm Hà trở thành huyện đầu tiên, hiện là duy nhất trên địa bàn tỉnh có thể cung cấp tại chỗ số lượng lớn các loại giống tôm sạch bệnh, kháng bệnh, tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao, tôm chịu lạnh để sản xuất ngay trong mùa đông của miền Bắc nước ta.

Cùng với phát triển kinh tế bền vững, huyện chú trọng bảo tồn văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Toàn bộ 8 xã trên địa bàn đã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 xã đạt NTM nâng cao, 2 xã đạt NTM kiểu mẫu. Tổng thu ngân sách huyện năm 2023 đạt trên 977 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 72 triệu đồng/năm. Huyện chỉ còn 14 hộ nghèo, 232 hộ cận nghèo theo tiêu chí riêng của tỉnh, không còn hộ nào khó khăn về nhà ở. 8 xã hiện có gần 22.000 lao động trong độ tuổi, trong đó đã qua đào tạo (tương đương sơ cấp nghề trở lên) gần 19.000 người. Chất lượng lao động nông thôn có bước cải thiện đáng kể, giúp người lao động, nhất là người lao động thuộc nhóm đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, người nghèo, cận nghèo, được tiếp cận kiến thức KHKT, kỹ năng nghề… 100% các xã đạt chuẩn tiêu chí số 12 – Lao động (Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Xây dựng quê hương Đầm Hà giàu mạnh, văn minh

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, huyện đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt ngay từ mỗi chi bộ. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm, củng cố đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng NTM và các nhiệm vụ khác. Đến nay Đảng bộ huyện có 35 chi, đảng bộ cơ sở với 2.144 đảng viên; tăng 9 chi, đảng bộ so với thời điểm tái lập huyện năm 2001. Hằng năm 80% trở lên các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; trên 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay 100% CBCC cấp huyện, cấp xã được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được bồi dưỡng theo chương trình quy định.

Tuyến đường trục chính xã Đầm Hà được xây dựng khang trang

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã xác định rõ quan điểm, định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025. Đó là phát triển khinh tế – xã hội nhanh, bền vững, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng, phát triển văn hóa, con người Đầm Hà là mục tiêu, nền tảng và động lực phát triển. Trong đó, yếu tố quan trọng là khơi dậy khát vọng đổi mới, thúc đẩy niềm tự hào, truyền thống cách mạng, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận của xã hội. Các tiêu chí đều được quán triệt phải đạt chuẩn một cách bền vững, quan tâm đến chất lượng, không chạy theo số lượng. Có như vậy nhiệm vụ xây dựng NTM mới đi vào thực chất.

Năm 2023 huyện hoàn thiện Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Huyện đang hoàn thiện Quy hoạch chung các xã, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để huyện triển khai các dự án động lực: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chăn nuôi bò sữa tập trung và liên kết với dân; các cụm công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung… tạo điều kiện phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.

Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại

Đầm Hà là địa phương cấp huyện đầu tiên trong nước đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025. Xây dựng NTM là hành trình không điểm dừng, ngay lúc này mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo đã được huyện xác định rõ để phấn đấu thực hiện. Cụ thể, địa phương phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản hoàn thành xây dựng huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển nông nghiệp thông minh, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông dân giàu có, nông thôn văn minh. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng gấp 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%, trong đó 30% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; đạt tỷ lệ 17,5 bác sĩ, 45 giường/vạn dân; 100% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Hơn 2 thập niên từ ngày tái lập huyện, vùng đất và con người Đầm Hà đã có sự phát triển mạnh mẽ từ nền tảng truyền thống văn hóa, lịch sử, tinh thần đổi mới, bản lĩnh, thi đua sáng tạo.

– Từ năm 2010 đến nay, tổng vốn huy động từ các nguồn lực thực hiện xây dựng NTM đạt 5.199,316 tỷ đồng. Huyện Đầm Hà không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng NTM; 100% đường huyện, đường xã, liên xã được nhựa hóa; 100% đường thôn được bê tông hóa; đường ngõ xóm được cứng hóa, bê tông hóa đạt 100%; đường nội đồng được cứng hóa, bê tông hóa đạt 100%.
– Cùng với phát triển hạ tầng, huyện Đầm Hà cũng là một trong những huyện tốp đầu của tỉnh thực hiện tốt phong trào xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp, duy trì cuộc thi tuyến đường kiểu mẫu hàng năm. Việc đầu tư, xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại các khu dân cư tập trung được huyện Đầm Hà quan tâm và bố trí nguồn lực để đầu tư thực hiện theo lộ trình phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được duyệt, đảm bảo quy định pháp luật về môi trường và các tiêu chí xây dựng huyện NTM nâng cao, đô thị văn minh.
– Huyện Đầm Hà có 100% xã ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính. Đối với 5 xã NTM nâng cao, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt từ 87,72% trở lên; mức độ 4 đạt từ 44,74% trở lên.
Nguồn: baoquangninh.vn