Home / Doanh nghiệp / EVNGENCO3: đảm bảo cung ứng điện hướng tới đầu tư năng lượng xanh

EVNGENCO3: đảm bảo cung ứng điện hướng tới đầu tư năng lượng xanh

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo CTCP hoàn thành các chỉ tiêu như: sản lượng điện đạt 26,009 tỷ kWh, tổng doanh thu đạt 44.982 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế (không bao gồm CLTG) đạt 2.206 tỷ đồng, đã đầu tư xây dựng 5.344,45 tỷ đồng.

Ngày 13/06/2024; Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP (EVNGENCO 3), mã chứng khoán PGV, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tại ĐHĐCĐ đã báo cáo các tờ trình thường niên năm 2024 về: kết quả SXKD – ĐTXD – Tài chính năm 2023 và kế hoạch SXKD – ĐTXD – Tài chính năm 2024. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.

Toàn cảnh Kỳ họp thường niên Đại hội đồng cổ đông PGV năm 2024

Tham dự kỳ họp có Ông Đinh Thế Phúc – Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ông Cao Đạt Khoa – Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn EVN cùng đại diện các Ban của EVN. Về phía EVNGENCO3 có ông Đinh Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Lê Văn Danh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, các Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban chức năng, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty và các cổ đông, người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 1.116.057.622 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 99,34% trên tổng số cổ phần.

Ông Đinh Quốc Lâm – Chủ tịch HĐQT và Ông Lê Văn Danh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 chủ trì kỳ họp.

Đại hội đồng cổ đông PGV đã được nghe báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng – Tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo Tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng Công ty; Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát.

Ông Lê Văn Danh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 báo cáo tại kỳ họp

Năm 2023; với 65 nội dung hoạt động trọng tâm của HĐQT đã thông qua, với 17 phiên họp để định hướng, chỉ đạo tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm của Tổng Công ty.

Tỷ lệ tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện năm 2023 thấp hơn kế hoạch, chỉ đạt 4,56%/ kế hoạch 6%. Vì vậy, sản lượng điện sản xuất của Công ty mẹ EVNGENCO3 thấp hơn mục tiêu đề ra, ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị Quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2023.

Theo chỉ đạo đàm phán, gia hạn Hợp đồng GSA Nam Côn Sơn cho các nhà máy điện Phú Mỹ chu kỳ tiếp theo (đến ngày 31/12/2033), Hợp đồng LTA cho nhà máy điện Phú Mỹ 01 – chu kỳ mới với thời hạn 07 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, phương án giá điện cho nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 – sau khi hết đời sống kinh tế đảm bảo công tác môi trường, quyết liệt trong công tác xử lý, tiêu thụ tro xỉ, đảm bảo hoạt động ổn định của các Nhà máy nhiệt điện.

EVNGENCO3 hợp tác với Công ty Corio Generation khảo sát vùng biển theo chủ trương về dự án thí điểm Điện gió ngoài khơi Corio Bình Thuận của Chính phủ. Dự án nhà máy điện Ninh Bình, thúc đẩy triển khai đầu tư; dự án nhà máy điện Srêpốk 03 – Buôn Kuốp mở rộng đang triển khai công tác khảo sát lập dự án đầu tư và xin chủ trương đầu tư. Dự án nhà máy điện Long Sơn (Tuabin khí CTHH sử dụng LNG), kế hoạch thực hiện vào nàm 2026 – 2030.

Năm 2024, trong bối cảnh gặp nhiều thay đổi về chính sách điều hành hệ thống điện: ưu tiên huy động các nguồn điện BOT, nguồn năng lượng tái tạo, điều chỉnh tỷ lệ điện năng thanh toán theo giá hợp đồng (nhiệt điện giảm từ 80% về 70%, thủy điện tăng từ 90% lên 98%) và Qc được tính theo sản lượng điện Phương thức vận hành hàng tháng, HĐQT Tổng Công ty định hướng xây dựng kế hoạch để đảm bảo các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2024 như sau: tổng sản lượng điện công ty mẹ là 25,349 tỷ kWh, tổng lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG) là 196 tỷ đồng – Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng là 5.425 tỷ đồng, cổ tức không thấp hơn 5% (không bao gồm CLTG).

Tiếp tục chỉ đạo đầu tư – hợp tác đầu tư các dự án nguồn điện mới trên cơ sở định hướng của Quy hoạch Điện VIII, với trọng tâm là các dự án nguồn điện sạch như: diện gió ngoài khơi, LNG, theo định hướng mục tiêu dài hạn của Tổng Công ty. Đặc biệt là thúc đẩy phát triển dự án điện gió ngoài khơi Corio Bình Thuận và dự án nhà máy điện linh hoạt (I.C.E) 3.00MW tại Ninh Bình theo lộ trình dừng vận hành nhà máy điện Ninh Bình.

Ông Đinh Thế Phúc – Thành viên HĐTV EVN phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại buổi họp, Ông Đinh Thế Phúc – Thành viên HĐTV EVN đánh giá cao những kết quả EVNGENCO3 đã đạt được trong năm 2023, đặc biệt, việc nỗ lực vượt khó, đồng hành cùng EVN đảm bảo phát điện cung ứng cho hệ thống trước bối cảnh nắng nóng kéo dài trên diện rộng, nhu cầu phụ tải tăng cao trong năm 2023 và các tháng đầu năm 2024. Đồng thời, đề nghị Tổng Công ty luôn giữ vững sản xuất, tập trung đầu tư, phát triển năng lượng sạch, chủ động nguồn nhiên liệu than, khí, đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Các cổ đông tham gia thảo luận tại Kỳ họp

Đại hội đã tiếp thu các ý kiến của Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cổ đông lớn của PGV. ĐHĐCĐ đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại kỳ họp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Lợi nhuận sản xuất điện kế hoạch năm 2024 giảm so với các năm gần đây, do ảnh hưởng bởi các yếu tố như: sản lượng điện hợp đồng (Qc) hàng tháng của các nhà máy điện được tính trên cơ sở sản lượng điện theo phương thức tháng và tỷ lệ điện năng thanh toán theo giá hợp đồng. Thực hiện tái cấu trúc một phần khoản vay KEXIM tài trợ Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 01.

Các nhà máy điện của EVNGENCO3 chủ yếu là nhiệt điện tập trung ở khu vực phía Nam, nên không thuận lợi khi xếp thứ tự phương thức huy động. Tỷ lệ điện năng thanh toán theo giá hợp đồng năm 2024 có sự điều chỉnh theo hướng giảm Qc nhiệt điện và tăng Qc thủy điện nên không thuận lợi khi tham gia thị trường. Ngoài ra, giá trần thị trường điện (SMPcap) giảm 15,1% so với năm 2023, trong khi giá nhiên liệu (than, khí, dầu) và tỷ giá ngoại tệ vẫn đang ở mức cao nên ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của EVNGENCO3.

Thanh Tú