Home / Doanh nghiệp / Gemadept kỳ vọng doanh thu năm 2024 đạt 4.000 tỷ đồng là khả thi

Gemadept kỳ vọng doanh thu năm 2024 đạt 4.000 tỷ đồng là khả thi

Sáng ngày 25/06/2024; Công ty cổ phần Gemadept (mã: GMD) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024, khá bài bản, minh bạch sau phần báo cáo thường của HĐQT. Doanh thu thuần năm 2023 của Gemadept cán mốc 3.846 tỷ đồng, đóng góp chính từ hoạt động khai thác cảng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.147 tỷ đồng – lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn tại Cảng Nam Hải Đình Vũ là 1.840 tỷ. Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023 hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đã đăng ký với ĐHĐCĐ.

Hoạt động năm 2023:

Theo báo cáo tài chính năm 2023; tài chính hợp nhất cho thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2023 đạt 3.845.826.296.568, 8 đồng, lợi nhuận gộp là 1.778.015.187.303 đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 3.147.487.212.943 đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là .533.934.246.4230 đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 2.250.577.339.920 đồng.

Tại cửa ngõ phía Nam, cảng nước sâu Gemalink liên tục đón những thế hệ tàu lớn nhất và thông minh nhất thế giới. Với việc các cơ quan, Bộ ban ngành đã cùng hỗ trợ, đồng hành thực hiện nạo vét luồng Cái Mép – Thị Vải, thời gian tới, những siêu tàu container lên đến 250.000 tấn trọng tải có thể ra vào cảng thuận lợi. Từ khi đi vào hoạt động, Cảng Gemalink liên tiếp đạt các kỷ lục trong khai thác, vận hành, năng suất xếp dỡ cao hàng đầu khu vực. Công ty đang nỗ lực thực hiện các thủ tục cần thiết để khởi công Gemalink giai đoạn 02A, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2026.

Nồi tiếp những thành tựu đạt được ở miền Nam; tại cửa ngõ thành phố Hải Phòng cảng Nam Đình Vũ – giai đoạn 02 đã được đưa vào khai thác từ giữa năm 2023, nhân đôi công suất và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng sản lượng khối cảng Gemadept miền Bắc trong năm qua. Gemadept luôn xác định trách nhiệm cùng các Bộ – Ngành đóng góp vào sự phát triển của hạ tầng Hàng hải Việt Nam, nâng cao sức cạnh tranh xứng đáng. Dự án nạo vét nâng độ sâu luồnh kênh Hà Nam từ 07 m xuống 8,5 m, để đáp ứng cho tàu 48.000 DWT đầy tải có thể ra vào các bến cảng mà không cần chờ đợi thủy triều đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt cho Gemadept triển khai.

Năm 2023, kết quả thoái vốn thành công cảng Nam Hải Đình Vũ và kế hoạch đầu tư  kinh doanh năm 2024. Chi cổ tức bằng tiền theo tỷ lệ chi trả là 22% mệnh giá (tương đương 2.200 đồng/cổ phiếu và trích lập được các quỹ năm 2023 như:  Quỹ Hội đồng quản trị, mức trích: 3% lợi nhuận sau thuế và Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận sau thuế năm 2023, trích lập quỹ là không bao gồm lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn cảng Nam Hải Đình Vũ.

Năm 2024 hướng đến phát triển bền vững:

Năm 2024 là năm “nước rút” để hoàn thành Tầm nhìn 2021-2025, ĐHĐCĐ Gemadept đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 4.000 tỷ đồng và 1.686 tỷ đồng, tương đương 102% và 148% so với kế hoạch năm 2023. Công ty tiếp tục triển khai các kế hoạch đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển các dự án thủy nội địa, triển khai tiếp giai đoạn 03 Cảng Nam Đình Vũ, chuẩn bị cho giai đoạn 02 Cảng Gemalink và chi cổ tức bằng tiền theo tỷ lệ chi trả là 22% (tương đương 2.200 đồng/cổ phiếu), được sự đồng thuận cao của các cổ đông.

Tầm nhìn 2021-2025; ĐHĐCĐ Gemadept đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, với doanh thu thuần 4.000 tỷ đồng và  1.686 tỷ đồng tương đương 102% và 148% so với kế hoạch năm 2023. Công ty thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024, tổng số cổ phiếu đã phát hành là 310.486.957 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 310.486.957 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa là 103.495.652 cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá) tối đa là 1.034.956.520.000 đồng.

Đồng thời tiếp tục triển khai các kế hoạch đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển các dự án thủy nội địa, triển khai tiếp giai đoạn 03 Cảng Nam Đình Vũ, chuẩn bị cho giai đoạn 02 Cảng Gemalink. Để đảm bảo các mục tiêu chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh đến năm 2025, Đại hội cũng đã nhất trí thông qua việc phát hành tăng vốn nhằm đảm bảo nguồn vốn mở rộng quy mô hoạt động SXKD, nâng cao năng lực tài chính trong năm 2024 và những năm tiếp theo với phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024.

Lãnh đạo GMD phát biểu tại đại hội

Chi cổ tức bằng tiền theo tỷ lệ chi trả là 22% mệnh giá (tương đương 2.200 đồng/cổ phiếu và trích lập được các quỹ năm 2023 như:  Quỹ Hội đồng quản trị, mức trích: 3% lợi nhuận sau thuế và Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận sau thuế năm 2023, trích lập quỹ là không bao gồm lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn cảng Nam Hải Đình Vũ.

Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là 4.139.826.090.000 đồng. Giá chào bán: 29.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu được là 3.001.373.908.000 đồng. Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2024. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 3.001.373.908.000 đồng, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền và mục đích ua sắm tài sản cố định – dự kiến khoảng 2.213.000.000.000, trả nợ vay ngân hàng khoảng 230.624.000.000, tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Cảng Nam Đình Vũ (công ty con do Gemadept sở hữu 60% vốn điều lệ) để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ vay ngân hàng khoảng 557.749.908.000…dự kiến giải ngân vào Quý 4/2024 – Quý 1/2025.

Vượt qua khó khăn, đón đầu cơ hội Gemadept sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực hệ sinh thái Cảng và Logistics. Tại thị trường phía Bắc, Cụm cảng Nam Đình Vũ đặt mục tiêu đạt tối đa công suất cả 02 giai đoạn ngay trong năm 2024, tạo tiền đề thuận lợi để triên khai tiếp giai đoạn 03 của dự án, đưa vào khai thác từ đầu năm 2026.

Với những lợi thế cạnh tranh vượt trội, cụm Cảng Nam Đình Vũ sẽ phát huy lợi thế cảng sông lớn nhất miền Bắc, đem đến những giá trị vượt trội đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tại phía Nam, Cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2A sẽ sớm được khởi công, góp phần phát triển hạ tầng cảng biển và kịp thời đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường khi Gemalink ở giai đoạn  dự kiến đạt trên 90% công suất trong năm 2024.

CEO Gemadept trả lời tất cả cầu hỏi của cổ đông liên quan đến kinh doanh của Công ty

ĐHCĐ năm 2024 của Gemadept đã đạt được sự đồng thuận cao, chung tay nâng cao uy tín và vị thế ngành Hàng hải Việt Nam, đem đến giá trị bền vững cho các cổ đông và cộng đồng, xã hội. Gemadept đang trên quá hành trình thực thi sứ mệnh góp phần thúc đẩy dòng chảy kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng cho đất nước, doanh nghiệp và đối tác đồng hành thông qua chuỗi dịch vụ, giải pháp vượt trội.

Tại phần thảo luận, với hình thức đặt câu hỏi để HĐQT sắp xếp theo lĩnh vực cá nhân phụ trách trả lời cụ thể từng cầu hỏi của cổ đông. Điều này chứng tỏ các cổ đông đang tìm hiểu kỹ để, mua cổ phiếu Mã GMD, khi cổ phiếu được lệnh phát hành.

Ngày 04/06/2024, Ngân hàng Thế giới và S&P Global Market Intelligence đã công bố báo cáo về Chỉ số hoạt động cảng container năm 2023. Cảng Cái Mép của Việt Nam lần đầu tiên vào top 10 cảng container hoạt động hiệu quả nhất thế giới, đứng ở vị trí thứ bẩy, cao thứ năm ở khu vực châu Á và thứ hai ở khu vực Đông Nam Á. Một trong những yếu tố quan trọng để Cụm cảng Cái Mép đạt thứ hạng trên đó là mô hình cảng thông minh, với trang thiết bị hiện đại, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao. Là một đơn vị tiêu biểu cho mô hình cảng thông minh, Cảng Quốc tế Gemalink tự hào đóng góp quan trọng nâng chỉ số CPPI của Cụm cảng Cái Mép.

 Thanh Tú