Home / Bất động sản

Bất động sản

Ngành xây dựng tăng trưởng tích cực

Theo đánh giá của Cục thống kê, thời gian qua thành phố nỗ lực đẩy mạnh các dự án đầu tư công, tích cực giải ngân… qua đó đã hỗ trợ các dự án xây dựng nhà và công trình kỹ thuật được đẩy nhanh tiến độ, nâng cao giá ...