Home / Bất động sản

Bất động sản

Hội nghị lấy ý kiến sử dụng đất 05 năm: các quận – huyện và các đơn vị liên quan nhanh chóng rà sát bổ sung tránh mất quyền lợi

Ngày 20/10/2022; Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP.HCM đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại Kế hoạch sử dụng đất 05 năm, 2021 – 2025 và  Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – ...