Home / Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Sao vẫn làm khó doanh nghiệp?

Thay vì nhận được sự hậu thuẫn tối đa từ các cơ quan quản lý, nhiều doanh nghiệp đứng ngồi không yên với những đề xuất chính sách mới. Khó khăn lại cộng dồn. Các chính sách hỗ trợ nên tạo điều kiện thuận lợi hơn về vốn, nguồn nguyên ...