Home / Doanh nghiệp (page 11)

Doanh nghiệp

Thu hút lao động ở các doanh nghiệp: Luôn gặp khó!

Qua khảo sát tình hình lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chỉ có khoảng 16% doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ giới thiệu việc làm (GTVL) của Trung tâm GTVL tỉnh, còn lại là do doanh nghiệp tự tổ chức tuyển dụng lao động. Con ...