Home / Doanh nghiệp (page 5)

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp thực hiện ‘nhiệm vụ kép’

Song song với cuộc chiến chống Covid-19, nhiệm vụ phát triển kinh tế, duy trì sản xuất là rất quan trọng. Chính vì vậy, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện nhiệm vụ kép – vừa chủ động phương án sản xuất, vừa thực hiện nghiêm quy ...

Khởi nghiệp với mô hình hợp tác xã

Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Hoàng Ngọc Vũ, thành viên HTX Nông nghiệp sạch Tràng Xá, cho hiệu quả cao. Trong xu thế hiện nay, khi phần lớn người trẻ muốn ly hương, tìm việc làm tại các doanh nghiệp hoặc chọn cách lập nghiệp ...