Home / Giáo dục

Giáo dục

Kỷ niệm 10 năm thành lập Qũy phát triển ĐHQG – HCM

NCTH – chiều ngày 26/07/2019; tại Hội trường Thống Nhất – TP.HCM, trường ĐHQGTP.HCM đã tổ chức  kỷ niệm 10 năm thành lập Qũy phát triển ĐHQG – HCM – VNUF và ký kết hợp các đơn đị tài trợ. VNUF được thành lập theo quyết định số 3593/QĐ – ...