Home / Giáo dục

Giáo dục

Bảo đảm sách giáo khoa mới cho học sinh

Năm học 2021-2022, thành phố bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2 và lớp 6. Sách giáo khoa đối với hai khối lớp này hiện được phổ biến rộng rãi thông qua nhiều kênh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh ...

Nhiều ngành học mới được mở

Tuyển sinh năm 2021, các trường đại học (ÐH), cao đẳng (CÐ) tại TP Cần Thơ đã mở thêm nhiều ngành học mới, tạo thêm cơ hội học tập cho thí sinh. Các ngành này không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, mà còn cho thấy sự ...