Home / Giáo dục (page 5)

Giáo dục

10 năm, cả nước có thêm 2.600 trường mầm non

Ngày 21-10, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến năm 2020, cả nước đã thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi được 10 năm. Đề án được ban hành theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9-2-2010 với ...

UEH hướng đến đại học đầu tiên của Đông Nam Á

Thư viện thông minh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) có hơn 398.000 đầu sách thuộc lĩnh vực kinh tế, trong đó có 600 đầu sách đến từ Harvard. Thư viện kết nối cơ sở dữ liệu với hơn 90 nhà xuất bản các trường đại ...

Định danh trên bản đồ Đại học quốc gia

63 năm xây dựng và phát triển, Đại học (ĐH) Huế không chỉ làm nhiệm vụ của một ĐH Vùng mà còn đang vươn mình đảm nhận vai trò, nhiệm vụ mang tầm quốc gia. Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị là kim chỉ nam định hướng cho sự ...

Diễn đàn hợp tác và đầu tư trong giáo dục

Ngày 16/10/2020; Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, trường Đại học Văn Lang tổ chức diễn đàn “Hợp tác và Đầu tư trong giáo dục”, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo – Nguyễn Văn Phúc chủ trì diễn ...