Home / Kinh tế

Kinh tế

Khánh thành nhà máy nước Nhị Thành tỉnh Long An

NCTH – sáng ngày 20/04/2019; tại tỉnh Long An, Cty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Long An đã khánh thành nhà máy nước Nhị Thành – Long An. Nhà máy nước Nhị Thành – Long An đã được khởi công xây dựng ngày 03/03/2018, tại Ấp ...

Động lực nào giúp kinh tế Việt Nam duy trì ổn định

NCTH – theo báo cáo nghiên cứu của Savills cho thấy: trong quý 01/2019, Việt Nam duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, tăng trưởng GDP đạt 6,8%, chủ yếu nhờ đóng góp từ ngành sản xuất và chế biến. Doanh thu bán lẻ tăng trưởng mạnh mẽ, đặc ...