Home / Kinh tế

Kinh tế

Tầm nhìn mới thúc đẩy khát vọng vươn lên của ĐBSCL

ÐBSCL có vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Kinh tế – xã hội của vùng đã đạt kết quả khá toàn diện, nhưng vẫn chưa phát ...

Nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu cho ngành tôm

Mặc dù chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến thời điểm thu hoạch rộ vụ tôm nước lợ năm 2022, nhưng khả năng thiếu hụt tôm nguyên liệu không vì thế mà có xu hướng hạ nhiệt khi các yếu tố bất lợi cho vụ nuôi đang lộ diện ...