Home / Kinh tế / Công nghiệp

Công nghiệp

Báo cáo đánh giá giữa kỳ dự án Spi – Nama

NCTH  – sáng ngày 28/08/2018; tại TP.HCM, Bộ TN & MT, Sở TN & MT-TP.HCM, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản – JICA đã đồng tổ chức hội thảo báo cáo giữa kỳ, để rà soát lại tiến độ cho hợp phần tại TP.HCM trong khuôn khổ dự ...