Home / Kinh tế / Ngân hàng

Ngân hàng

Dịch bệnh tác động tới dòng chảy kiều hối

Kiều hối là nguồn tiền lớn được kiều bào trên thế giới chuyển về cho người thân ở Việt Nam chi tiêu, đầu tư, song nguồn tiền này đang bị Covid-19 tác động. Lượng kiều hối về Việt Nam sụt giảm chủ yếu do tác động của Covid-19. Ông Nguyễn ...