Home / Kinh tế / Ngân hàng (page 2)

Ngân hàng

Dịch bệnh tác động tới dòng chảy kiều hối

Kiều hối là nguồn tiền lớn được kiều bào trên thế giới chuyển về cho người thân ở Việt Nam chi tiêu, đầu tư, song nguồn tiền này đang bị Covid-19 tác động. Lượng kiều hối về Việt Nam sụt giảm chủ yếu do tác động của Covid-19. Ông Nguyễn ...