Home / Kinh tế / Nông nghiệp (page 7)

Nông nghiệp

Liên kết canh tác nhãn theo hướng an toàn

Nhận thấy việc sản xuất theo phương thức cũ không mang lại hiệu quả kinh tế cao, các thành viên Câu lạc bộ khuyến nông xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành cùng thành lập mô hình Tổ liên kết sản xuất nhãn Châu Thành (gọi tắt là tổ). Tuy ...

Lào Cai đáp ứng khoảng 65% giống thủy sản

NCTH – mỗi năm, các cơ sở sản xuất, ương nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh xuất bán trên 20 triệu con giống, đáp ứng khoảng 65% giống thủy sản cho người dân trong tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có 15 cơ sở sản xuất, ương nuôi giống ...

Đồng Tháp: Trồng nhãn sạch xuất khẩu

Nhãn là 01 trong 05 ngành hàng chủ lực theo đề án tái cơ cấu nông nghiệp của huyện Châu Thành – Đồng Tháp. Theo quy hoạch, đến năm 2020, tỉnh sẽ phát triển vùng trồng nhãn với diện tích 4.000 ha, tập trung tại huyện Châu Thành, sản lượng ...