Home / Văn hóa thể thao

Văn hóa thể thao

Quả mìn trong xe Trưởng ban Mật vụ

Tấm bia đá ốp trên tường ngay bên lối chính vào chợ Cồn ghi ngắn gọn về trận đánh của nữ trinh sát An ninh Quận 3 (Đà Nẵng) trong những ngày thành phố còn là căn cứ liên hợp quân sự của Mỹ-ngụy. Để hiểu hơn về lòng quả ...

Bia Ma nhai Ngự chế của vua Lê Thái Tổ

Vua Lê Thái Tổ để lại cho hậu thế 3 bài thơ tuyệt tác đều khắc trên vách đá. Trong đó, bài thơ đầu tiên được các nhà nghiên cứu Hán Nôm phát hiện trên vách đá nằm bên một ngọn núi nhỏ tại xã Bình Long (Hòa An). Đây ...

Tiếng thơm Hương Ngải

Hương Ngải là tên chữ của Kẻ Ngái ngày xưa, gọi nôm na là làng Ngái, thuộc phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây (nay thuộc xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội). Ngôi làng này nổi tiếng với truyền thống khoa bảng, có nhiều di tích quý ...