Home / Văn hóa thể thao (page 3)

Văn hóa thể thao

Tục buộc chỉ tay của người Tày, Nùng

Tại các chợ phiên vùng cao hay khi đến bản làng trên địa bàn tỉnh, nếu để ý sẽ thấy trên tay một số người già, trẻ em đeo một sợi dây chỉ hoặc sợi len màu đỏ. Đây là tục lệ có từ lâu đời trong thế giới tinh ...