Home / Văn hóa / Chân dung nghệ sĩ

Chân dung nghệ sĩ

Hoàng Rob trò chuyện với nghệ sĩ bằng âm nhạc

NCTH – sau gần 03 năm vắng bóng,nghệ sĩ violon Hoàng Rob đã chính thức trở lại với dự án đĩa than Trò chuyện,  một dự án thể hiện bản lĩnh và những bước tiến dài của Hoàng Rob  trên hành trình âm nhạc, gồm những cuộc trò chuyện thật ...