Home / Y tế

Y tế

Phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu trong tình hình mới

Theo dự báo của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng – Lạng Sơn, trong thời gian tới, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hoá qua các cửa khẩu sẽ trở lại bình thường. Để phòng ngừa dịch bệnh trong tình hình mới, việc kiểm ...