Home / Tag Archives: 7diemsang – cuanenKT – 10thang2020

Tag Archives: 7diemsang – cuanenKT – 10thang2020

7 điểm sáng của nền kinh tế 10 tháng năm 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ ra 7 điểm sáng, tích cực của nền kinh tế trong 10 tháng năm 2020. Trong thách thức, khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng, điểm tích cực. Bộ Kế hoạch và ...