Home / Tag Archives: ATMgao – CNmoi

Tag Archives: ATMgao – CNmoi

Cây ATM gạo tích hợp các công nghệ mới

Cây ATM gạo tích hợp các công nghệ mới; tại TP.HCM do một nhóm chuyên gia – kỹ sư -kỹ thuật viên chế tạo không chỉ biết “nhả gạo” theo định lượng được cài đặt từ trước, mà còn nhận diện được người nhận gạo tránh tình trạng lạm dụng nhận ...