Home / Tag Archives: BIDIPHAR – chinhphuc – thitruong – chauau

Tag Archives: BIDIPHAR – chinhphuc – thitruong – chauau

BIDIPHAR & cuộc chinh phục thị trường châu Âu

Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Ðịnh trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp Dược Việt Nam. Nhưng, không dừng ở những giá trị của “ngôi sao thuốc Việt”, BIDIPHAR đang hướng đến mục tiêu chinh phục thị trường châu Âu. ...