Home / Tag Archives: Bonhiem – giamdoc – BVchoray

Tag Archives: Bonhiem – giamdoc – BVchoray

Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

Chiều 11/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức giữ chức Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo quyết định, Bác sĩ Nguyễn Tri Thức được giữ chức vụ Giám đốc ...