Home / Tag Archives: Cachtuyentryuen – covid19 – ởlangquê

Tag Archives: Cachtuyentryuen – covid19 – ởlangquê

Cách tuyên truyền về dịch Covid 19 ở làng quê

Trong tình hịnh dịch bệnh Covid 19 phát triển khó lường, nhiều đia phương trong cả nước tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch xuống từng địa phương, giúp bà con nắm bắt tình hình và cách ngăn ngừa phòng dịch. Tại huyện Giồng trôm đã sử dụng hình thức ...