Home / Tag Archives: calep – kepraumung calep – kepraumung

Tag Archives: calep – kepraumung calep – kepraumung

Cá lẹp mà kẹp rau mưng

Một vài cây mưng đã rộ lộc, từng lá non nhú lên màu đo đỏ bắt mắt. Mùa mưng rộ cũng là mùa cá lẹp được nước. Nhờ vậy những người dân ven biển mới có một món ngon, dân dã: Cá lẹp kẹp với rau mưng. Người dân miền ...