Home / Tag Archives: Cantho – kiennghi – dua3KCN – rakhoi – quyhoach

Tag Archives: Cantho – kiennghi – dua3KCN – rakhoi – quyhoach

Cần Thơ kiến nghị đưa 3 KCN ra khỏi quy hoạch

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn TP Cần Thơ, tổng diện tích khu công nghiệp (KCN) đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch là 1.400ha, tổng diện tích KCN đề nghị bổ sung quy hoạch là 1.400ha. UBND TP Cần Thơ vừa ...